[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

žlútenici a škodí žaludku, leč jest žaludek velmi horký, tehdá nemóž tak uškoditi. A protož ho neslušie požívati, o tom k rozumu napřěd jest o melúnu a o dýni tudiež.

Enula campanacizojazyčný text

Oman jest suchý na třetiem stupni a mokrý na prvém a jest dvój, prvý má list po zemi a stvol vysoký a kořen dobré vóně, veliký, črvený. Druhý jest menší a má črný kořen svrchu, točíš kuoru. Obój prsi čistí a pomáhá nečistotu vychŕkati z prsí a lepké mokrosti od plic, odhoní smutek i hněv a spomocen jest zřiedlu žaludkovému a hlas šlechtí. A protož řiekají, že oman prsi zdravé činí, ktož jej zkrájie na kusy a vaří {u víně neb v pivě pie, spomáhá hlasu,}marginální přípisek soudobou rukou všem drobóm a oči čistí. Také ktož jej často hryze, přirozenú žádost a hlas i prsi velmi posiluje a vše smrduté povětřie a nečisté mocně od člověka odžene.

Hermodactiluscizojazyčný text

Ocún jest horek a suchý na třetiem stupni a roste na mokřinách, má kořen jako cibulka a květ z biela črvený a počíná kvísti po srpnu o svietým Martině. Ktož jej hryze, umořuje a jest dobré chuti. Avšak ktož jej hryze, hned pie na to mléko kravie, nebo čistí zvlášče vodokrev. A proto sě hodí proti křeči. Druzí řiekají dnu v nohách i v rukú, ale aby přijímali bielý ocún, ale ne brunátný, neb jest dvój.

Apiumcizojazyčný text

Opich jest horký a suchý, a jest dvój. Ktož jej vaří s vínem, spomocen jest proti zepeklenéj slezeně a játr a odýmaní žaludka. Také kterýž dobytek neb pták toho sěmene okusí, nebude jalov a snadno počne. Také od člověka smrad odhoní, jiní řiekají jemu lipček, napřed de Lcizojazyčný text o tom. A také de N.cizojazyčný text

Opiumcizojazyčný text

Opojník studený jest na čtvrtém stupni a suchý na druhým, a jest miezka neb klé bielého máku. O tom de M.cizojazyčný text

Olivacizojazyčný text

Oliva neb olea jest dvoje, zahradní a planá, a oboje zastuzuje, ale ovoce jejie, když jest zralé, tehy v lázni zahřievá, ktož z ovoce flastr učiní, spomocno jest

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).