[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Také ktož z vrbové kuory pie, jest spomocno proti nežitóm vnitřním. Také ktož pie miezku s kuory vrbové, spomáhá proti zimnici a shání temnost zraku neb mrákotu.

Saturegiacizojazyčný text

Umrlčie jahody neb čibr, o tom napřed de C.cizojazyčný text

Satirioncizojazyčný text

Vstavač neb tořič, o tom napřed de T.cizojazyčný text

Vinumcizojazyčný text

Víno jest horké na druhém stupni, ale staré jest horké na třetiem stupni. Ale mest jest horký na prvém stupni. Víno škodí svazkóm i kostem. Nové víno odýmá a těžkého jest požívanie. Ale staré víno činí bolest v hlavě a škodí žaludku. Ale víno prostřednie mezi starejm a novým vínem jest bez zlosti, a to víno sílí žádost a žaludek a živí tělo skrovně pité a s vodú čistú smiešené. Črné víno aneb temné, to tvrdí, ale bielé čistí i měkčí. Ale črvené víno má sě od polu. Sladké víno odýmá, ale měkčí jako mest.

Mest, o tom napřed stojí psáno de M.cizojazyčný text

Maratrumcizojazyčný text

Vlaský kopr neb kopr vlaský, o tom de K.cizojazyčný text

Buglossacizojazyčný text

Zazýček volový neb jazýček, o tom de J.cizojazyčný text

Centaureacizojazyčný text

Zemižluč jest horká a suchá na čvrtém stupni a jest velmi hořká neb trpká, a proto slóve zemižluč, a jest dvoje, větčí a menšie. Větčí má list jako zelé, střihaný a stvol dvú loktú a miezku jako krev, masem narostí ránu a stahuje ji v hromadu a shánie nečistotu a čmýru přivodí a vyhoní zárodětu a spomáhá zetření klúbóv. Ale menšie, ta zde roste a má črvený květ, narostí maso v ráně a obměkčuje a očistí ránu. A jest velmi spomocna proti zatvrzení slezeny a tvrdosti játr neb zapeklení. Ktož ji vnitř přijímá neb vně přikládá, spomáhá proti kalostudnosti. Také ktož ji s vodú vaří a ráno pie, vyžene zimnici všední. A

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).