[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

uštnutí včelnému. A také což jie přičiní k múce, ten chléb neplesnivie a jest velmi vonný.

Voněkras

Majorána jest horká a suchá na třetiem stupni a jest vonná. Ktož ji vaří, spomáhá těm, jenž mají vodné tele a proti hřizení nebo sdýmaní. Ktož prach neb miezku smiesí s strdem, shánie plavost neb sinalost krve. A protož tiem mnozí maží to miesto, kdež baňky sázejí. A bývá z nie dobré mytí hlavy, neb hlavu čistí a mozk sílí. A spomocno jest proti všem neduhóm zimničiem.

Mannacizojazyčný text

Manna neb padl jest horká a suchá od polu a jest rosa, jenž na kvietie padá, a přičiňují jej k mnohým věcem.

Tučen muž

Mužík tučný, o tom potom de T.cizojazyčný text

Mest jest horký na prvním stupni. O tom potom de V.cizojazyčný text

Barba Iovis. Sempervivacizojazyčný text

Metřěsk nebo barvienek, o tom napřed de B.cizojazyčný text

Mišpule aneb nišpule jest strom nebo dřevo trnovaté, maje ovoce malé jako jabléčka, jemuž též řiekají jako stromu, a každé jabléčko má tři kóstky a jest ovoce dobré žaludku a tvrdí.

Nara má list jako konská máta, ale stvol vyšší a jest též jako bielá lebeda.

Nožka kuřečí nebo psí pysk, o tom napřed de K.cizojazyčný text

Trifoliumcizojazyčný text

Dětel jest horký a mokrý a jest ovoce dřeva a má moc utišiti a obvlažiti a otvořiti bolest a jest předobrá krmě dýchavničným z studené nemoci a spomáhá k smilstvu.

Nedvězí paznehet aneb medvězí noha, napřed o tom de M.cizojazyčný text

Apiumcizojazyčný text

Opich jest horký a suchý v druhém stupni, přivodí moč a čmýru ženám a rozhoní větrnosti, točíš prdenie, a siemě nehodí sě chovačkám, neb zbuzuje k smilstvu a mléka umenšuje. Avšak zatajuje

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).