[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Atanasia. Tanacetum idemcizojazyčný text

Vratič slóve domácí neb zahradní črnobýl a jest všěch mocí takých jako črnobýl. O tom napřed de C.cizojazyčný text

Buglossacizojazyčný text

Volový jazýček, o tom napřed de J.cizojazyčný text

Solatrumcizojazyčný text

Víno psí neb psí víno, o tom napřed de P.cizojazyčný text

Balsamita. Zinzibrum idem.cizojazyčný text

Vodná máta neb konská máta, o tom de K.cizojazyčný text

Větčie ožanka nebo ožanka, o tom napřed de O.cizojazyčný text

Maratrumcizojazyčný text

Vlaský kmín neb kmín vlaský, o tom de K.cizojazyčný text

Laureolacizojazyčný text

Vlčie lýko jesto horké a suché a jest prútek k spálení ohně. Kořen čistí kalostudnost a vodokrev, listie též obměkčují a plají na jazyku, ale mají sě smiesiti s pelyňkú pro lítost jich. Takéť kořen velikú žiezn přivodí.

Ova duracizojazyčný text

Vajce tvrdá před krměma pečená neb vařená, vše požívanie v žaludku kazie, nenapraví li toho dobrým pitím. Ale vajce měká jsú zdravá a posilují a s šafránem jedená rodie dobrú krev a pěknú barvu činie a žaludku sě dobřě hodí.

Verbena neb verbénka má tyto moci: Ktož ji s vínem pie, spomocno jest proti žlútennici. Také ktož ji často pie, jest spomocno proti jedovatému ukušení a jed z člověka vyžene. Také ktož ji u víně vaří a ráno pie, toho dne padúcie sě nemoci nebojí. Pakli sě jí kto napie a tři páteře na čest svaté Trojici spěje, ten padúcí nemoci věčně zbude. Také ktož ji v neděli do slunce, najprvé umyje ruce i líce s střiebrem neb zlatem, s náboženstvím vyryje, a při tom pět páteřóv a pět Zdráva Maria spěje a v čistú rúchu obine a u sebe nosí, leč v pobití, leč v boji, leč v svádě od svých nepřátel nebude přemožen. Také ktož v jejie vodě omočí rúšku a na oči navieže, všecku horkost vyžene. Také ktož v jejie vodě železo omočí horké, bude velmi tvrdé.

Salixcizojazyčný text

Vrba jest studená na druhým stupni a suchá na třetiem. Kuora, list a květ hodí sě k lékarství, ktož listie ztluče s málo pepřem a s vínem, jest spomocno proti vnitřní dně. Také ktož kuoru spálí a přičiní octa a flastr učiní, shánie pěhy a obměkčuje tvrdost vředóv.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).