[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

lékaři berú a jest projímavé. A spomocno jest proti scavcě se krví.

Trnka planá neb planá trnka, o tom de P.cizojazyčný text

Populuscizojazyčný text

Topol jest dřevo, ktož pie toho dřeva váhu XXIIII zrn pšeničných, jest spomocno proti bolesti nožné. Též činí, kteráž žena list topolový pie, po počiščenie čmýry. Také ktož miezku z listu pustí do ucha, tiší bolest. Také kto ovoce topolové smiesí se strdem, spomocno jest proti mrákotě očí.

Tarsanat neb peltram, napřed o tom de P.cizojazyčný text

Satirioncizojazyčný text

Tořič neb vstavač má miesto kořena dvě múdci, brunátný květ. Divně přivodí smilstvo, najviec kořen zetřený s pepřem a přičiniti stredu a vína.

Senecioncizojazyčný text

Tučen mužík, o tom napřed de M.cizojazyčný text A jest horký a suchý, druzí jemu řiekají řeřicha vodná, neb roste na mokřinách a u vody. A jest tučná a má list jako opich. Přivodí moč a čmýru ženám a kámen rozespe a vyžene jej s močem, ktož jej jie surový neb vařený.

Terra sigillatacizojazyčný text

Tesarská ruda neb ruda tesarská jest črvená, jako mají tesařové v rudnici, jest studená a suchá na třetiem stupni a rozpúštějí ji jako bláto. A kladú ji na nové rány a zhojují jě, ktož ji pie s jalovcem, vyžene jed skrze tracenie, ač jest kto přijal již byl jed. Pakli ješče nepřijal jest jed, tehdy zachová se, aby jej vyprázdnila. Také krev stavuje v chřiepí. Ktož ji přiloží na čelo a na židoviny, ale máť chléb omočiti v tu hlínu a ten chléb přiložiti.

Titan aneb podsmldník, ktož jej vařě u vodě a umyje koňovi raněnému rány za den několikrát aneb sadmo, uceléť brzo, a to sě také hodí i člověku na každú bolest, a črvi nebudú v bolesti, a to jest jisté a pokušené a má mnoho mocí jiných.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).