[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

prachilóm v hlavě a zlým nežitóm a svrabu. A olej z olivy nový, druzí řiekají dřevený olej, dobr jest flastróm a zdravý jest žaludku, ktož ho požívá, neb tvrdí. Ale starý olej hodí sě k mastem k ranám.

Oleum amidalarumcizojazyčný text

Olej mandlový, o tom napřed de M.cizojazyčný text

Olej róžový, jiné jest voda ruožová a jiné olej, avšak když jednoho nemáš z nich, avšak miesto toho přičiň druhého, točíš miesto vody oleje a miesto oleje vody, o tom potom o ruoži de R.cizojazyčný text

Poliodiumcizojazyčný text

Osladič jest horký na třetím stupni a suchý na druhým. A roste v skálí a na mokrých zdech a vedlé dřievie, a zvlášče podlé dúbie. A jest chuti sladké a vnitř zelené, kořen čistí vodokrev velmi a pěnohorku, ktož jej vaří s koprem a s vodú a požívá toho, aneb usuší kořen a zetře, v jiedle nebo v pití požívá. A sedláci z něho prachu načiniec přičiňují k mazancóm a obměkčují člověka, točíš břicho. A také, ktož ho požívá, bude dlúho zdráv.

Ladanumcizojazyčný text

Omih roste na velikých lesiech a má list jako chmelové listie střihané a kořen rovný, dierkovatý aneb zbádaný. Ktož jej hryze, umořuje, neb jest jedovatý, a trávie jím. Ktož jej ztluče s rtutem a zmyje v tom košili, nebudú v ní vši ani hnidy. A také mnozí k tomu síry přičiňují, ale nenieť to dobře.

Equimentacizojazyčný text

Planý balšán neb kobylé máta neb vodný balšán neb vodná máta, vše jedno jest, o tom napřed de Kcizojazyčný text.

Edera terrestriscizojazyčný text

Oponec obecně roste a rozkladuje sě po zemi a jest vonný a mnozí jím nadievají holubence a kuřence. A jest zdráv prsóm a šňupu stavuje a mokrost neb páru v hlavě zlú suší.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).