[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

droby a žaludek a jest některaké zelé podobné k špinákovi, jediné že má tolikého ostrého k ovičnému semenu.

Fungicizojazyčný text

Húby jsú studené a mokré velmi, a protož mrtvie člověka. A zvlášče ty jsú nezdravé, kterým tuku přičínie a rostú na nečistých miestech anebo vedlé dřievie jedovatého. Také ktož mnoho jie dobrých hub, činie zlé mokrosti a zapeklenie a třevní dnu a nepožívanie činie. A po húbách slušie hned dobré víno píti. Pakliť komu uškodie, daj jemu nápoj vody s popelem, s octem a solí vařené, točíš voda s lebedky a s čibru.

Serpenscizojazyčný text

Had jest rozličný. A někteří lidé jedí hada, kterýž má črný chřbet a bielo břicho. A ty na horách nalézají a jsú dobří, činie zrak čistý a ostrý. Také ktož hadový zlinek vaří u víně a té vody do ucha napustí, odhánie bolest z ucha. Pakli tiem vínem kto úst pomyje, pomáhá od bolesti zubóv.

Isopuscizojazyčný text

Yzop aneb zopek jest horký a suchý na třetiem stupni, ktož jej vaří s fíkovú vodú aneb s fíky a se strdí a s rútú a pie to, spomocno jest hlízám plicním a dýchavici a proti starému kašlání a těžkému dychtění, točíš dýchaní, a umoří hlísty a rozpustí syrové mokrosti v člověku, tověz nepožité. Také ktož jej u vodě vaří a s vápenným lúhem smiesí, všicku črvenost trudovatú s tváři tiem spudí, kdy sě často tiem myje.

Buglossacizojazyčný text

Jazýček volový, druzí řiekají jazýček aneb jazyk, a to vše jest jedno, nenie bodlavý ani ostrý na stvolu a má květ podbrunátný, jest horký a mokrý na prvém stupni, ktož jej u víno klade a pie, čistí krev. Také ktož jej stluče s vaječným bielkem a se strdí a přičiní na ránu, vešken talov vyčistí. Také ktož jej u víně vaří a ráno pie, dnu vnitřní umoří. {Proti červené}marginální přípisek mladší rukou Také ktož jej s semenem a s bobrovým strojem s octem vaří a pie, črvenú nemoc staví.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).