[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Také ktož je rád hryze, prsi čistie a smrad z úst vyženú, mokrosti sušie a mužóm milosti přiumořují a proti zházě jsú dobří. Také ktož je ráno hryze, mozk čistie a sílé a zlý smrad z hlavy vyženú. Také ktož jich s vínem požívá, hlas čistie, šlechtie a nos čistie a krmi požívají a žaludek opravují a čistie.

Pisumcizojazyčný text

Hrách jest horký a suchý, ktož jej vaří a jie, činí dobré požívanie a žaludek dobře zahřievá. Ale když sě krev púštie, neslušie jeho jiesti, aneb když oči bolejí aneb když kto nežity má nebo hlízy neb zlú neštovici aneb jest raněn. Ktož jej jie, maje bolest očí, horkost očima přivodí a klánie těžké a nečistotu, točíš talov nečistý, činí v očí a nedá jemu z očí téci, když sám hrách o sobě jie kto, ano jej oči bolejí. Také ve všeliké bolesti neslušie hrachu jiesti.

Cuscutacizojazyčný text

Hácě kokotie neb kokotie hácě jest jako nit a točí sě na koření i na kopřivách a jest hořké a horké na prvním stupni a suché na druhým stupni. Ktož je klade do vína, činí opitie a otvoří zatvrzenie játr, ledvin a slezeny. Také jest dobra proti zlatennici a čistí kalostudnost, ktož je vaří neb miezky jeho vezme a přijme dragmy IIII, jest spomocno zlatennici.

Sinapecizojazyčný text

Horčice bielá jest horká a suchá na třetiem stupni a také s druhé strany mokrá, přispařuje mužuom výkalu, latíně slóve spermacizojazyčný text, a zbuzuje k smilstvu a koncě pozdvíhá. A ktož jej mnoho přijímá, činí bolest v hlavě. Protož ji s locikú přijímají neb s ščrbákem anebo s kuřecí nožkú neb s psím pyskem. A druzí to pokládají za ohnici bielú horčici, ale nenie pravda.

Ambrosia vel eufrasiacizojazyčný text

Homoluštka neb ambrožek má listie drobné a některak sě stkvie v notci a má stvoly krátké a divně voda neb miezka jejie oči čistí, když kto vkropí.

Basilica. Gencianacizojazyčný text

Hořec neb gencián jest kořen a má u kořene list jako jitrocěl, barvy krevné, stvol prázdný neb dúpnatý a vysoký s hlízami, kořen dlúhý, smědý, roste v chladu a jest horký

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).