[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

kořen vysuší bez slunce, točíš v chladu, a zetře a naspe toho prachu na vředy, čistí jě a vytahuje z nich stržeň a masem narostí a zrostí. A protož jej kladú v masti. Ale zevnitř jest mokrostí silnější. Také ktož jej hryze, spomocno jest těm, ještoť jim hryze v prsech neb v břiše, a nechut od člověka vyžene.

Scolopendriacizojazyčný text

Jelení jazyk jest horký a roste na zdech a na skalách a má listie od jednoho mnoho podobné k osladičovému listí, zezpod jako črvené a svrchu zelené a nejmá květóv ani sěmena. A ten kořen obměkčuje speklost neb tvrdost slezeny, když je vaří a pie čtyřidceti dní. Též činí, ktož je ztluče a klade na slezenu. Také kámen v měchýři rozlomí.

Sinapecizojazyčný text

Horčice jest suchá a horká na čvrtém stupni a činí zlé mokrosti. Ktož má dnu pod jazykem, rozžijě horčici, točíšto siemě, drž pod jazykem. Také jest zdráva proti dně všěch údóv, ktož siemě s vínem ztluka a klade na bolestné miesto, lehčí bolest. Ktož prachu horčičného v chřiepí naspe, činí chropot a hlavu čistí a mozk. Také ktož ji stluče s solí a jie, hlavu lehčí. Také proti závratu v hlavě, ktož jej stluče se strdí a s vaječným žlútkem a s sěmenem črnobýlovým a s bobkem a s toho flastr učiniti na hlavu oholéc, obkladiž přěs den a přěs noc. Pak učiň lúh z črnobýle a s pelyňku a z benediktu a dobřě zvař to a teple jím hlavu myj. Pak opět tiem flastrem oblož, a to po tři dni učiň.

Serpentaria, colubrinacizojazyčný text

Hadovka neb hadové koření, a latíně serpentinacizojazyčný text, má listie skropené a kořen jako drakovú hlavu. Ktož kořen stluče s vínem a pí, jed zapudí a zrak ostří. Také prach toho kořenie smiešený se strdí spomocen jest kašlovi, neb jej stavuje. Ale kořene sám o sobě nepožívaj, neb jest jedovatý jeho účinek. Ale má dáván býti u víně neb v jiném pití, když sě co v člověku

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).