[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

moč až do krve. A ktož z nie flastr učiní, uléčí scavku. A zsinalost z kóžě sžene.

Gallacizojazyčný text

Dubová šiška jest studená a mokrá na druhém stupni a jest ovoce hrubé na dubě, a lehké nenie hodné. Ale nová a zralá a hlízovatá neprovrtaná hodí sě k zatvrzení, zadržení a usušení ran. A protož proti hlízám jest hodna v uší horkým a komuž třevo zadkem vychodí. Také ztlučené a sypané na divie maso, spudí to maso. Také spálené na uhlí a uhašené v uoctě a v soli stavuje červenú nemoc a krev.

Tiriacacizojazyčný text

Dryák má stblo dúpnaté, vysoké a listie široké jako klenice a siemě jako klest v hrozniech a má moc horčiti a shřievati, zaháněti a rozpustiti. A s sěmene dělají olej, ješto přičiňují k mastem. Ktož tři zrna vezma i zetře jě i požívá jich, čistí ozkřivici a kalostudnost a vlhkosti mokré. A hýbají tracením a červenú nemocí, a rosteť v zahradách.

Tapsus barbatuscizojazyčný text

Divizna aneb psoser aneb ličidlo má dlúhý stvol a žlutý květ a široké listie bledé, hodí sě zátkú třieti, ktož má červenú nemoc, neb tvrdí a stavuje. Také sě hodí, komuž pastelín vychodí z horké příčiny, když tiem paří.

Trifoliumcizojazyčný text

Dětel jest dvój, zahradní a planý. Miezka jeho s strdí čistí vředy v očí a bělmo shoní a ostří zrak. Takéť sě hodí proti bolesti múdu pařiece.

Cordisonumcizojazyčný text Agramencizojazyčný text

Děvesil aneb púpava, když jej dáš kokotu, přemóž jiné. Neb v uzdy koním kladú k závodu. Také když jej člověk jie neb u sebe má, dále ujde cestú než jiný člověk.

Violacizojazyčný text

Fiola jest mokrá a studená na druhém stupni a roste v zástěních a čistí pěnohorkost a spomáhá proti otoku žaludka a drobóv. Ktož jie pie s teplú vodú, jest spomocna proti padúcí nemoci. A ktož chce břicho obměkčiti, ten jie přijmi ode tří dragm až do sedmi. Také ktož jie s vínem ztluče a na ránu přiloží, velmi bolest utiší.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).