[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a na čtítrobu horce pitá všecky bolesti z prsí vyžene aneb bolest srdečnú i jiných drobóv. Také u vodě vařená a pitá, kohož sě studená přichvátí, odstúpí od něho.

Zeduariumcizojazyčný text

Citvar jest podobný k zázvoru a jest horký a suchý a činí člověka tučného, který ho ustavičně požívá, a vyhoní větrnosti z břicha a smrad česenkový a cibulný zažene, ktož jej hryze.

Celidoniacizojazyčný text

Celidon neb krvavník jest horký a suchý a má v sobě miezku, se strdí vařený čistí zrak. Též činí miezka neb voda, i kořen dán s vínem. A také spomáhá proti žlútenici. A ktož kořen rozžije, bolest zubóv lekuje s studené příčiny.

Marrubiumcizojazyčný text

Chebdie jest horké a suché a jest dvoje, jedno má oblý stvol a druhé na čtyři hrana. A kořen u podletie rýti má, má moc usušiti ránu a narostiti maso a čistí vozkřivici. A listie vařené s zelím rozpúštie vozkřivici. Také kořen vařen u víně a v krmiech jeden, divně spomáhá od vodného telete. Též činí lázně s listím jeho. A ktož učiní flastr z listie a z kozlového posvěta, spomáhá od křeče v nohách. Také ktož miezku v uši pustí, odžene hvízdanie a znění z uší a červy umoří. Také ktož s vodú jej vaří a tú vodú zuby promyje, jest spomocno bolesti zubóm. Ktož siemě jeho s olejem spolu sčiní, vlasy černy činí.

Saturegiacizojazyčný text

Čibr neb umrlčie jahody mnozí řiekají, a jest horký a suchý na třetiem stupni. Ktož čibr a nebo prach jeho v krmích požívá, činí zdravie tělu neb dobré požívanie činí a vyhoní zbytky s žaludka a spomáhá vypĺvati neb vychŕkati nečistotu s prsí a přivodí moč. Také zrak činí ostr, kterýž jest přemdlený mokrostí. Také ktož syrový jie a hryze, činí toření koncě muského.

Sabinacizojazyčný text

Chvojka jest horká a suchá a jest strom nízký a roste v ambitiech v klášteřiech, maje ostré listíčkovie. A přivodí ženám čmýru viece než co jiného. Takéť umoří zárodek živý v břiše a vyžene mrtvé dietě z břicha. Která ji vařiec pí, přivodí

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).