[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

požiti, neb sě z něho zlé mokrosti zarozují. A horší jest syrový bob nežli suchý. Ktož učiní z jeho miezky flastr na to miesto, kdež tlaky rostú, nedá tlakám, točíš vlasóm, tu ruosti. A ktož flastr jeho s vínem na hlízu přiloží, jest spomocno.

Persicacizojazyčný text

Břěskve jsú studené a mokré a listie jest hořké a moří hlísty, když jej zetrú a kladú na pupek. A když uzrají, tehdy jsú zdrávy žaludku, a což jest v něm tvrdého, to obměkčí. Ale nezralé činie tvrdost v žaludku neb v člověku. A když jě sušie, tehdy stavují črvenú nemoc a tvrdie. Též činí z nich prach, když jej na miesto ranné vespú.

Sambucuscizojazyčný text

Bez jest horek na druhým stupni a such na prvniem stupni, listie a vrškové bzoví vařeni jako zelé a jedeni jsú spomocni proti vozkřivici. Ktož kořen u víně vaří a dá v jiedle sniesti, spomáhá proti vodnému teleti velmi. A ktož kořen u vodě vaří, obměkčuje tvrdost dělohy, když to přiloží za horka. Ale prostřednie kuora vařená u vodě a pitá jest dobra proti všední studené nemoci. Aneb kuoru, listie a květ ponechaj u vodě přes dva a nebo přěs tři dni, též spomáhá proti studené všední nemoci.

Alliumcizojazyčný text

Česnek jest horek a suchý na třetiem stupni, rozhoní větrnosti v břišě. A spomáhá bolesti drobóm, když člověk nemá zimnicě. Také přivodí moč a čmýru ženám. Také jest spomocno proti jědu, protož lékaři řiekají jemu dryák a sedlák česnek. Ale škodí zraku a hlavě, když jeho mnoho jie, ktož jej na štítrobu skrovně hryze, prsi čistí a nečistotu z nosa pudí.

Cepecizojazyčný text

Cibule jest horká a suchá na čvrtém stupni, ktož ji mnoho jie, smucuje hlavu a zraky a činí větry v břiše a otvořuje próduchy všech žil v zadku, točíš v řiti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).