Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

bole[88r]číslo strany rukopisustí mých v sirdcu mém, utěšenie tvá obradovala sú dušu mú. Ps93,20 Čili přídrží sě tobě stolicě zlosti, jenž skládáš úsilé[1347]úsilé] uſile uſile rkp. u přikázaňú? Ps93,21 Posahováchu[1348]Posahováchu] Captabunt lat. na dušu pravedlného a krev nevinnú otsuzováchu[1349]otsuzováchu] condemnabunt lat.. Ps93,22 I učiněn mi jest hospodin[1350]hospodin] + mnye rkp. v útočišče a bóh mój u pomoc naději méj. Ps93,23 I navrátí jim zlost[1351]zlost] při okraji mladší rukou a v zlosti jich[1352]jich] + et lat., rozpudí jě[1353]jě] + disperdet illos lat., nemá var. hospodin bóh náš.

Žalm Davidóv[1354]Davidóv] Dawi rkp. XCIV.[1355]XCIV.] IIII rkp.

Ps94,1 Poďte[1356]Poďte] v lat. předchází Laus cantici ipsi David, slavme hospodinu, slavme bohu, spasiteľu našemu. Ps94,2 Okľučme obličej jeho ve zpovedi a v žalmiech slavme jemu, Ps94,3 nebo bóh veliký hospodin[1357]hospodin] + et lat., král veliký nade všě bohy. Ps94,4 Nebo v rukú[1358]v rukú] in manu lat. jeho[1359]jeho] + sunt lat., nemá var. všěcky[1360]všěcky] + fines lat. země a vysokosti hór jeho sú, Ps94,5 nebo jeho jest moře[1361]moře] morzie rkp. a on je[1362]je] gie rkp. jest učinil a zeḿu[1363]zeḿu] siccam lat. rucě jeho učinily sú. Ps94,6 Poďte, modlem sě a padněm a plačme přěd bohem[1364]přěd bohem] ante Dominum lat., [88v]číslo strany rukopisujenž stvořil ny, Ps94,7 nebo on jest hospodin bóh náš a my ľud pastevný jeho a ovcě ruky jeho. Ps94,8 Dnes[1365]Dnes] -e- nadepsáno korektorem ač hlas jeho uslyšíte, neroďte otvrditi srdce[1366]srdce] ſrdcie rkp. vaše, Ps94,9 tak v drážděňú, vedlé dne pokúšěného na púšti, kdežto sú mne pokúšěli[1367]pokúšěli] pokuſſiel rkp. otci vaši, znamenali[1368]znamenali] + me lat., nemá var. i viděli sú skutky mé. Ps94,10 Čtyřidcěti let obráncě[1369]obráncě] offensus lat. sem byl národu tomuto a řekl sem: „Vždycky[1370]Vždycky] wzdiſky rkp., opraveno korektorem nad řádkem, + hi lat., nemá var. blúdie srdcem.“ Ps94,11 A tito nepoznali cěst mých, jimžto[1371]jimžto] ut lat., quibus var. sem přisáhl v hněvě mém: „Nevejdú[1372]Nevejdú] si introibunt lat., ut non introirent var. u pokoj mój“.

XCV.[1373]XCV.] IIIII rkp.

Ps95,1 Zpievajte[1374]Zpievajte] v lat. předchází Canticum ipsi David, quando domus aedificabatur post captivitatem hospodinu piesen novú, zpievajte[1375]zpievajte] ſpiewawaite rkp. hospodinu, všecky země. Ps95,2 Zpievajte hospodinu a poděkujte jmeni jeho, zvěstujte ote dne do dne spasenie jeho. Ps95,3 Zvěstujte mezi národy chválu jeho a[1376]a] navíc oproti lat. ve všěch ľudech divnosti jeho. Ps95,4 Nebo veliký jest[1377]jest] navíc oproti lat. hospodin a chvalitedlný přieliš, hrozný jest

X
1347úsilé] uſile uſile rkp.
1348Posahováchu] Captabunt lat.
1349otsuzováchu] condemnabunt lat.
1350hospodin] + mnye rkp.
1351zlost] při okraji mladší rukou a v zlosti
1352jich] + et lat.
1353jě] + disperdet illos lat., nemá var.
1354Davidóv] Dawi rkp.
1355XCIV.] IIII rkp.
1356Poďte] v lat. předchází Laus cantici ipsi David
1357hospodin] + et lat.
1358v rukú] in manu lat.
1359jeho] + sunt lat., nemá var.
1360všěcky] + fines lat.
1361moře] morzie rkp.
1362je] gie rkp.
1363zeḿu] siccam lat.
1364přěd bohem] ante Dominum lat.
1365Dnes] -e- nadepsáno korektorem
1366srdce] ſrdcie rkp.
1367pokúšěli] pokuſſiel rkp.
1368znamenali] + me lat., nemá var.
1369obráncě] offensus lat.
1370Vždycky] wzdiſky rkp., opraveno korektorem nad řádkem, + hi lat., nemá var.
1371jimžto] ut lat., quibus var.
1372Nevejdú] si introibunt lat., ut non introirent var.
1373XCV.] IIIII rkp.
1374Zpievajte] v lat. předchází Canticum ipsi David, quando domus aedificabatur post captivitatem
1375zpievajte] ſpiewawaite rkp.
1376a] navíc oproti lat.
1377jest] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).