Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[84r]číslo strany rukopisuobveselil si všěckny nepřátely jeho. Ps88,44 Otvrátil si pomoc mečě jeho a nebyls pomocen jemu u boju. Ps88,45 Zkazil si jej ot očiščenie a stolicu jeho na zemi ustavil si[1296]ustavil si] collisisti lat.. Ps88,46 Zmenšil si dni času jeho, oblil si jej hanbú. Ps88,47 Dokovad, hospodine, otvracuješ obličej svój[1297]obličej svój] navíc oproti lat. do koncě, vzplane jako oheň hněv tvój? Ps88,48 Rozpoměň, která má postava, čili[1298]čili] + enim lat. ješutně ustavil si všěckny syny člověčie? Ps88,49 Co jest člověk, jenžto živ bude a neuzří smrti a[1299]a] navíc oproti lat. vyprostí dušu svú z rukú[1300]z rukú] de manu lat. peklnú? Ps88,50 Kde sú milosrdenstvie tvá stará, hospodine, jako si přisáhl Davidovi u pravdě tvéj? Ps88,51 Památen buď, hospodine, rúhoty slúh tvých, jež sem zdržal v lóně mém, mnohých národóv, Ps88,52 jež sú zukárali […]text doplněný editorem[1301]…] inimici tui, Domine, quod exprobraverunt lat. (homoiot.) proměněnie[1302]proměněnie] p(ro)mienye rkp. mazaného tvého. Ps88,53 Blažený hospodin u věky. Buď, buď.

LXXXIX.[1303]LXXXIX.] VIIII rkp.

Ps89,1 Hospodine[1304]Hospodine] v lat. předchází Oratio Moysi, hominis Dei, útočišče ty[1305]ty] navíc oproti lat., + tu var. učiněn [84v]číslo strany rukopisusi nám ot národa do narozenie. Ps89,2 Dřéve než hory byly a než[1306]a než] aut formaretur lat. země i svět, ot věku až u věk ty si bóh. Ps89,3 Neotvracuj člověka u poníženie, a řekl si: „Obraťte sě, synové člověčí!“ Ps89,4 Nebo tisúc let přěd očima tvýma jako den včerajší, ješto minul. A strážě v noci, Ps89,5 jež za nic sě jmajú, léta jich budú. Ps89,6 Ráno jakožto býlé přejde[1307]přejde] transeat lat., ráno ktvi a přejde[1308]přejde] transeat lat., večer spadni, ztvrděj a zsechni. Ps89,7 Nebo zhynuli sme v hněvě tvém a v rozľúceňú tvém smútili sme sě. Ps89,8 Uložil si zlosti našě v obezřěňú tvém, věk náš v osvieceňú obličěje tvého. Ps89,9 Nebo všickni dni naši zhynuli sú a v hněvě tvém hyneme[1309]hyneme] defecimus lat., překladatel četl deficimus. Léta našě jako pavúk dopoloveny budú, Ps89,10 dnové našich let v nich sedmdesát let. Ale ač u mocech osmdesát let, a viec jich úsilé a bolest. Nebo[1310]Nebo] -o připsáno rubrikátorem nadešla ny[1311]ny] navíc oproti lat., super nos var. krotkost

X
1296ustavil si] collisisti lat.
1297obličej svój] navíc oproti lat.
1298čili] + enim lat.
1299a] navíc oproti lat.
1300z rukú] de manu lat.
1301…] inimici tui, Domine, quod exprobraverunt lat. (homoiot.)
1302proměněnie] p(ro)mienye rkp.
1303LXXXIX.] VIIII rkp.
1304Hospodine] v lat. předchází Oratio Moysi, hominis Dei
1305ty] navíc oproti lat., + tu var.
1306a než] aut formaretur lat.
1307přejde] transeat lat.
1308přejde] transeat lat.
1309hyneme] defecimus lat., překladatel četl deficimus
1310Nebo] -o připsáno rubrikátorem
1311ny] navíc oproti lat., super nos var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).