Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ob[79r]číslo strany rukopisuraniteľu náš, přizři, bože, a vzezři na obličej mazaného svého. Ps83,11 Nebo lepší jest jeden den v sienech tvých nad tisúcě. Vzvolen sem[1229]Vzvolen sem] elegi lat. otvržen býti v domu boha mého viece než bydliti v schranách hřiešných. Ps83,12 Nebo milosrdenstvie a pravdu miluje bóh, milost a chválu dá hospodin. Ps83,13 Nezabaví jě[1230]Nezabaví jě] Nezabawi gich rkp. dobrých jich, již chodie v nevinnosti, hospodine mocí, blahoslavený člověk, jenž úfá v tě.

LXXXIIII.[1231]LXXXIIII.] IIII rkp.

Ps84,1[1232]verš nepřeložen Ps84,2 Požehnal si, bože[1233]bože] Domine lat., zeḿu tvú, otvrátil si vězenie Jákob. Ps84,3 Otpustil si zlost ľuda tvého, zastřěl si všickny hřiechy jich. Ps84,4 Rozdělil si[1234]si] + omnem lat. hněv tvój, otvrátils sě ot hněvu zámutka tvého. Ps84,5 Obrať ny, bože, spasiteľu náš[1235]náš] + et lat., otvrať hněv svój ot nás. Ps84,6 Čili věčně hněvati sě budeš na ny, anebo zprostřeš hněv tvój ot národa do národa? Ps84,7 Bože, ty obrátě sě oživíš ny a ľud tvój radovati sě bu[79v]číslo strany rukopisude v tobě. Ps84,8 Ukaž nám, hospodine, milosrdenstvie tvé a spasenie své daj nám. Ps84,9 Uslyšu, co mluviti bude o mně hospodin bóh, nebo mluviti bude pokoj v ľudu svém a na svaté své a na ty, jižto sě obracujú k srdcu. Ps84,10 Nebo jistě bliz jest[1236]jest] navíc oproti lat., + est var. bojúcím ho zdravie jeho, aby bydlila chvála v zemi našie. Ps84,11 Milosrdenstvie a pravda potkaly sú jej[1237]potkaly … jej] obviaverunt sibi lat., pravedlnost a mír poľúbili sú sě. Ps84,12 Pravda z země vyšla jest a pravedlnost[1238]pravedlnost] prawedl|no rkp. s nebe prozřěla. Ps84,13 Anebo hospodin dá dobrotu a země[1239]země] -e nadepsáno korektorem našě dá plod svój. Ps84,14 Pravedlnost přěd ním choditi bude a ustaví na cěstě chody své.

LXXXV.[1240]LXXXV.] IIIII rkp.

Ps85,1 Nakloň[1241]Nakloň] v lat. předchází text Oratio ipsi David, hospodine, ucho své a uslyš mě, nebo nedostatečen a chud sem já. Ps85,2 Ostřiehaj dušě mé, nebo svat sem, zdráva učiň sluhu svého, bože mój, úfajúcieho v tě. Ps85,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo sem k tobě volal cělý den, Ps85,4 obvesel du[80r]číslo strany rukopisušu

X
1229Vzvolen sem] elegi lat.
1230Nezabaví jě] Nezabawi gich rkp.
1231LXXXIIII.] IIII rkp.
1232verš nepřeložen
1233bože] Domine lat.
1234si] + omnem lat.
1235náš] + et lat.
1236jest] navíc oproti lat., + est var.
1237potkaly … jej] obviaverunt sibi lat.
1238pravedlnost] prawedl|no rkp.
1239země] -e nadepsáno korektorem
1240LXXXV.] IIIII rkp.
1241Nakloň] v lat. předchází text Oratio ipsi David
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).