Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[118r]číslo strany rukopisudušě má a chváliti budu[1823]chváliti budu] laudabit lat. tě a súdové tvoji spomohú mi. Ps118,176 Blúdil sem jako ovcě, jenžto hyne[1824]hyne] periit lat., ostřiehaj sluhy tvého, hospodine[1825]hospodine] navíc oproti lat., + Domine var., nebo přikázaní tvých nezapomanul sem.

Žalma CXIX.[1826]CXIX.] VIII rkp., připsáno na okraji

Ps119,1 Kdyžto[1827]Kdyžto] v lat. předchází Canticum graduum sě mútiech, k hospodinu volal sem i uslyšal mě jest. Ps119,2 Hospodine, vysvoboď dušu mú ot rtóv lstivých a ot jazyka lstivého. Ps119,3 Co dadie tobě, nebo co přiložie tobě ot jazyka lstivého? Ps119,4 Střěly mocné ostré, s uhlím žeřevným[1828]žeřevným] desolatoriis lat.. Ps119,5 Hoře mně, nebo podružstvo mé prodleno jest! Bydlil sem s bydlúcími města Ceda[1829]města Ceda] Cedar lat., Ps119,6 mnoho podružná byla dušě má. Ps119,7 S těmi, jižto nenávidiechu pokojě, byl sem pokojen, kdyžto mluviech jim, vybíjiechu mě nadarmo.

CXX.[1830]CXX.] VIIII rkp., připsáno na okraji

Ps120,1 Vzvedl[1831]Vzvedl] v lat. předchází Canticum graduum sem oči moji na hory, odkad příde pomoc mně. Ps120,2 Pomoc má jest[1832]jest] navíc oproti lat. ot hospodina, jenž stvořil nebe i zeḿu. Ps120,3 Nedaj v hnutie [118v]číslo strany rukopisunohu tvú ani sě vzdřieme, jenžto ostřiehá tebe. Ps120,4 Aj zři, nevzdřieme sě ani spáti bude, jenžto střěže Mužě vidúcieho boha[1833]Mužě vidúcieho boha] Israël lat.. Ps120,5 Hospodin ostřiehá tebe, hospodin obráncě tvój na ruku pravicu tvú. Ps120,6 Přěs den slunce neožže[1834]neožže] + te lat. ani měsiec přěs noc. Ps120,7 Hospodin ostřiehá tebe ote všeho[1835]všeho] wſieho rkp. zlého, ostřěz dušu tvú hospodin. Ps120,8 Hospodin ostřěz vchod tvój i východ tvój[1836]tvój] + ex hoc lat., nenie i věky věkóm.

CXXI.[1837]CXXI.] CXXX rkp.

Ps121,1 Veselil[1838]Veselil] v lat. předchází Canticum graduum sem sě v těchto, ježto sú mi pověděna: „V dóm boží pójdeme.“ Ps121,2 Stojúcie biechu nohy našě v sienech tvých v Jeruzalémě[1839]v Jeruzalémě] Ierusalem lat.. Ps121,3 Jeruzaléme, jenžto ustavuje sě jakožto město, jehožto účěstenstvie[1840]účěstenstvie] + eius lat., nemá var. jest[1841]jest] navíc oproti lat. v něm samém. Ps121,4 Nebo tam vzešla sú pokolenie, pokolenie božie, svědečstvo Izrahelovo, ku přikázaňú jmeni božiemu. Ps121,5 Nebo tam seděli sú

X
1823chváliti budu] laudabit lat.
1824hyne] periit lat.
1825hospodine] navíc oproti lat., + Domine var.
1826CXIX.] VIII rkp., připsáno na okraji
1827Kdyžto] v lat. předchází Canticum graduum
1828žeřevným] desolatoriis lat.
1829města Ceda] Cedar lat.
1830CXX.] VIIII rkp., připsáno na okraji
1831Vzvedl] v lat. předchází Canticum graduum
1832jest] navíc oproti lat.
1833Mužě vidúcieho boha] Israël lat.
1834neožže] + te lat.
1835všeho] wſieho rkp.
1836tvój] + ex hoc lat.
1837CXXI.] CXXX rkp.
1838Veselil] v lat. předchází Canticum graduum
1839v Jeruzalémě] Ierusalem lat.
1840účěstenstvie] + eius lat., nemá var.
1841jest] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).