Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

mé, nakloňte ucho vaše v slova úst mých. Ps77,2 Otevru u pověstech usta má, mluviti budu příklady ot počátka. Ps77,3 Což sme slyšěli i poznali sme jě a otci naši zvěstovali sú nám. Ps77,4 Nejsú tajna ot synóv jich v národě jiném, zvěstujúce chvály božé a nravy jeho a divy jeho, jež jest učinil. Ps77,5 I vzbudil svědečstvo v Jákob a zákon ustavil v Kajúcích. Co přikázal otcóm našim známy učiniti synóm svým, Ps77,6 aby poznal národ jiný. Synové, jižto sě narodie i vstanú, i budú zvěstovati synóm svým, Ps77,7 aby uložili u boze naděju svú a nezapomněli činóv božích a přikázanie jeho hledali, Ps77,8 nebuďte jako otci jich, národ zlý a vzochvujúcí, narozenie, jenž nerozprostřělo srdcě svého, a nevěřil jest s bohem duch jeho. Ps77,9 Synové Effrem, napenše a púščějúce lučišče, navráceni sú v den bojě. Ps77,10 Nechovali sú svědečstvie božieho a v zákoně jeho nerodili sú choditi. Ps77,11 I zapomněli sú dobrého děnie jeho a divóv jeho, jež jest ukazoval jim. Ps77,12 Přěd jich otci učinil divy v zemi ejipskéj, v zemi kampotanskéj. Ps77,13 Potrhl moře i přivedl jě, ustavil vody jako u vědřě. Ps77,14 I vyvedl jě v oblacě denném a cělú noc v osvieceňú ohenném. Ps77,15 Rozčesl skálu na púšči i navodnil jě jako u propasti mnohéj. Ps77,16 I vyvedl vodu s skály a zvedl jako řěky vody. Ps77,17 A přiložili sú ješče hřěšiti jemu, v hněvě zbudili sú Vrchnieho u vodnosti. Ps77,18 I skúšěli sú boha v srdcích svých, aby prosili pokrmu dušiem svým. Ps77,19 A zle mluvili sú o bozě, řechu: „Čili moci bude bóh učiniti stól na púšči? Ps77,20 Nebo udeřil v skálu i pluly sú vody a bystřiny ovodněly sú. Čili i chléb móže dáti aneb učiniti stól ľudu svému?“ Ps77,21 Proto uslyšal jest bóh i vzal a oheň zažžen

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).