Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

tvého vládni syny smrtedlnými Ps78,12 a navrať súsědóm našim sedmkrát viece v lóno jich úkoru jich, jež sú ukárali tobě, hospodine. Ps78,13 Ale my, ľud tvój a ovcě pastevné tvé, zpoviedati sě budem u věk, v národiech i do národóv zvěstovati budeme chválu tvú.

LXXIX.

Ps79,1 Ps79,2 Jenž vládneš Israhelem přieliš, jenž vyvodíš jako ovcě Josefovy. Jenž sedíš na cherubín, zjev sě Ps79,3 přěd Effraim, Benjamin a Manasse. Zbuď moc tvú a přiď, aby zdrávy učinil ny. Ps79,4 Bože, obrať ny a pokaž obličej svój a zdrávi budeme. Ps79,5 Hospodine bože mocí, dokovad hněvati sě budeš na modlitvu sluhy tvého, Ps79,6 krmiti ny budeš chlebem slez a pitie dáš nám v slzách u mieře? Ps79,7 Ustavils ny v otpoviedanie nepřátelóm našim a nepřietelé naši posmievali sú sě nám. Ps79,8 Bože mocí, obrať ny a pokaž obličěj svój a zdrávi budeme. Ps79,9 Vinnicu z Ejipta přinesl si, vyvrhl si národy i štiepils ju. Ps79,10 Vódcě cěsty byl si v obezřěňú jeho i sadil si kořenie jejie i naplnila jest zeḿu. Ps79,11 Přikryl jest hory stieň jejie a rozkládanie jejie cedry božie. Ps79,12 I prostřěla ratolesti své až do moře a až do řěky otnoži jejie. Ps79,13 Už cos zkazil ohradu jejie i pozvali sú jie všickni, jižto přěchodie cěstu? Ps79,14 Vyvrátil ju vepř z lesu a vlastní zvěř ztrávil jest ju. Ps79,15 Bože mocí, obrať sě, sezři s nebe a viz a navščěv vinnicu tuto. Ps79,16 A skonaj ju, južto jest sadila pravicě tvá, a nad syna člověčieho, jehož si stvrdil sobě. Ps79,17 Zažžena ohněm, podkopána, ot porokovánie obličěje tvého zhynú.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).