Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

člověk, jenž sě bojí hospodina? Zákon ustavil jemu jest v cěstě, južto jest vzvolil. Ps24,13 Dušě jeho v dobrých přěbývati bude a plod jeho vzdědí zeḿu. Ps24,14 Tvrdost jest hospodin bojúcím jeho a svědectvie jeho, aby jim zjeveno bylo. Ps24,15 Oči moji veždy k hospodinu, nebo on vyprostí z osidla nohy mé. Ps24,16 Vzezři na mě a smiluj sě nade mnú, nebo jedinký a chud sem já. Ps24,17 Zámutci srdcě mého rozmnoženi sú, z nedostatkóv mých vyprosť mě. Ps24,18 Viz poníženie mé a úsilé mé a otpusť všecky hřiechy mé. Ps24,19 Vzezři na nepřátely mé, nebo rozmnoženi sú a nenávisťú zlostnú nenáviděli sú mne. Ps24,20 Ostřěz dušu mú a vyprosť mě, nepostyźu sě, nebo úfal sem v tě. Ps24,21 Nevinní a praví přídržěli sú sě mne, nebo vzdržal sem tě. Ps24,22 Vysboboď, bože, Kajúcie ze všěch zámutkóv jich.

XXV.

Ps25,1 Suď mě, hospodine, nebo jáz v nevinnosti méj chodil sem, a v hospodina úfaje, neomdleju. Ps25,2 Zkus mne, hospodine, a pokus mne, užzi ledvie a třiesla má a srdce mé. Ps25,3 Nebo milosrdie tvé přěd mýma očima jest a sľúbil sem sě u pravdě tvéj. Ps25,4 Neseděl sem v radě jěšutnosti a se zlosti čiňúcími nevejdu. Ps25,5 Nenáviděl sem sňatka zlostivých a s nemilostivými nesadu. Ps25,6 Umyju mezi nevinnými rucě moji i obkľúču oltář tvój, hospodine, Ps25,7 abych uslyšal hlas chvály tvé a zvěstoval rozličné divy tvé. Ps25,8 Hospodine, miloval sem krásnost domu tvého a místo bydla chvály tvé. Ps25,9 Nezatracuj s nemilostivými dušě mé a s mužmi krví života mého, Ps25,10 v jichžto rukú zlosti sú, pravicě jich naplněna jest daróv. Ps25,11 Ale já v nevinnosti méj chodil sem, vykup mě a smiluj sě nade mnú. Ps25,12 Noha má stála jest v zpraveňú, v kosteléch poděkuju tobě, hospodine.

Žalma Davidova XXVI.

Ps26,1 Hospodin osvěta má a zdravie mé, jehož sě báti budu.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).