Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

opláču. Ps6,8 Smútilo sě jest ot roľúcenie oko mé, sstaral sem sě mezi všemi nepřátely mými. Ps6,9 Otejděte ote mne všickni, jižto děláte zlost, nebo uslyšal jest hospodin hlas pláčě mého. Ps6,10 Uslyšal jest hospodin prosbu mú, hospodin modlitvu mú přijal. Ps6,11 Styďte sě i smútie sě rychle všickni nepřietelé moji, obraťte sě a zapolejú sě velmě rúčě.

VII. Žalma Davida

Ps7,1 Ps7,2 Hospodine bože mój, v tě sem úfal, zdráva mě učiň ze všěch stíhajúcích mě a zprosť mě, Ps7,3 někda uchopí jako lev dušu mú, když nenie, kto by vykúpil ani kto by zdráva učinil. Ps7,4 Hospodine bože mój, ač sem učinil to, ač jest zlost v rukú mú, Ps7,5 ač sem navrátil oplacujúcím mně zlá, otpadnu mzdú ot nepřátel mých jěšuten. Ps7,6 Stíhaj nepřietel dušu mú a popadni ju a potlači v zemi život mój a chválu mú u prach vyveď. Ps7,7 Vstaň, hospodine, v hněvě tvém a povyš sě v krajinách nepřátel mých. A vstaň, hospodine bože mój,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).