Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

u moc noci, nebo jest dobrý, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,10 Jenž jest pobil zeḿu ejipskú s prvorozenstvím jejie, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,11 Jenž jest vyvedl Israhel z prostřědka jich, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,12 v rucě mocného a v rameni Návyššieho, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,13 Jenž jest rozdělil moře Črvené v rozdělenie, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,14 i vyvedl jest Israhel skrzě prostřědek jeho, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,15 i vybil Faraona krále se všú mocú jeho u mořu Črveném, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,16 Jenž jest provedl ľud svój skrzě púšťu, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,17 Jenž jest pobil krále veliké, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,18 i zbil jest krále mocné, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,19 Seon, krále země amorské, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,20 a Og, krále zemi bazanské, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,21 i dal jest zeḿu jich dědičstvu, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,22 dědičstvu Israheľu, sluzě svému, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,23 Nebo u ponížeňú našem pomněl jest na ny, nebo jest u věky milosrdie jeho, Ps135,24 i vykúpil ny jest ot nepřátel našich, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,25 Jenž dává krḿu všemu tělesenstv́ú, nebo jest u věky milosrdie jeho. Ps135,26 Zpoviedajte sě hospodinu, nebesa, nebo jest u věky milosrdie jeho. Zpoviedajte sě hospodinovi hospodinóv, nebo jest u věky milosrdie jeho.

CXXXVI.

Ps136,1 Nad řěkami babylonskými, tam sme sěděli i plakali sme, když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).