Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

jenžto sě smiluje a chrání, uloží řěči své v súdě, Ps111,6 nebo u věky nebude hnut. Ps111,7 U paměti věčnéj bude pravý, ot slyšěnie zlého nebude sě báti. Hotovo srdce jeho úfati v hospodinu, Ps111,8 stvrzeno jest srdce jeho, nehne sě, doňež nepohrdie nepřátely svými. Ps111,9 Rozdělil, dal chudým, pravda jeho ostane u věky věkóm, roh jeho povýšen bude v chvále. Ps111,10 Hřiešník uzří i vzhněvá sě, zuby svými zkřehce a zamútí sě, žádost hřiešných zahyne.

CXII.

Ps112,1 Chvalte, děti, hospodina, chvalte jmě božie. Ps112,2 Buď jmě božie požehnáno ot nynějšieho času nynie i až u věky věkóm. Ps112,3 Ot vzchoda sluncě až do západa chvalitedlné jmě božie. Ps112,4 Najvyšší nade všě národy hospodin a nad nebesa chvála jeho. Ps112,5 Kto jakožto hospodin bóh náš, jenž u výsosti přěbývá Ps112,6 a ponížené vidí v nebi i na zemi? Ps112,7 Vzvodě ot země nedostatečného a z bláta vyvodě chudého, Ps112,8 aby jej usadil s kniežaty, s kniežaty ľuda svého. Ps112,9 Jenž bydliti velí bezděckém v domu, mateři synóv veselé.

CXIII.

Ps113,1 V  východě Israhele z země ejipské, domu Jakubova z ľuda bradatého, barbarského, Ps113,2 učiněna jest Judea svatině jeho, Muž vidúcí boha moc jeho. Ps113,3 Moře vidělo i běhalo jest, Jordán navrácen jest zasě. Ps113,4 Hory radovaly sú sě jako skopci a pahorci jakožto jelénci ovec. Ps113,5 Což jest tobě, moře, že jsi běžalo, a ty, Jordáne, že jsi navrátil zasě? Ps113,6 Hory vzveselil si jakožto skopcě a pahorky jako berany ovčie. Ps113,7 Ot obličějě božieho hnula sě země, ot obličěje boha Jakubova, Ps113,8 jenž obrátil skálu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).