Aplikaci DocxToXml si můžete stáhnout pro 64bitový operační systém Linux, macOS a Windows. Pokud máte na svém počítači nainstalovaný framework .NET Core Runtime 3.1, použijte verzi bez .NET Core 3.1, pokud jej nainstalovaný nemáte nebo si tím nejste jisti, stáhněte si verzi včetně .NET Core 3.1.

Pokud máte problémy se stahováním binárních souborů (s příponou .exe), můžete použít komprimovanou verzi (s příponou .zip), kterou po stažení do počítače rozbalíte a spustíte rozbalený soubor.

Operační systém bez .NET Core 3.1 včetně .NET Core 3.1
Windows EXE | ZIP EXE | ZIP
Linux ZIP ZIP
macOS ZIP ZIP
Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, https://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).