Speciální znaky

Tento nástroj slouží ke snazšímu výběru nestandardních znaků ze znakové sady Unicode, a to seskupením souvisejících znaků (např. pro řečtinu, azbuku ap.) na jednu plochu. Repertoár znaků a rozčlenění do skupin lze definovat v souboru XML.

Dále tento editor umožňuje „složení“ neobvyklého znaku kombinací základního znaku s diakritickými znaménky z oblasti 0300–036F. Repertoár diakritických znamének je opět konfigurovatelný pomocí souboru XML. Pořadí jednotlivých diakritik lze po sestavení znaku měnit jejich přesouváním v pravé části dialogového okna.

Autorem zdrojového kódu aplikace je Jan Kučera.

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).