Podpora Vokabuláře webového

     V letech 2016–2019 je provoz Vokabuláře webového zajišťován v rámci projektu MŠMT č. LM2015081 „Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (RIDICS).

     Obsahová náplň a technická vylepšení Vokabuláře webového jsou od roku 2016 částečně hrazena z projektu Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku.

     Rozhojnění Vokabuláře webového o nové zdroje bylo v letech 2012–2015 podpořeno projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 „Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)“.

     Vokabulář webový dále vznikal v rámci projektů GA ČR č. P406/10/1140 „Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází)“ a č. GA ČR č. P406/10/1153 „Slovní zásoba staré češtiny a její lexikografické zpracování“.

     V letech 2005–2011 byla tvorba Vokabuláře webového podporována též projektem MŠMT ČR LC 546 „Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)“.

logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.