Kolační pravítko

Kolační pravítko umožňuje graficky ohraničit výsek textu na monitoru. Tento nástroj slouží pro snadné čtení/sledování textů, zejména digitálních obrázků rukopisných, ale i tištěných pramenů. Program umožňuje definovat a uložit několik pravítek (pro různé předlohy), nastavit jejich barvu a průhlednost a také způsob zobrazení (jako klasické pravítko nebo ve formě výřezu s nastavitelnou výškou). Velikost vnitřního výřezu lze upravovat podle potřeby. Pravítko lze umístit jak vertikálně, tak horizontálně, např. pro čtení orientálních textů. Pravítko rovněž obsahuje metrickou stupnici, a to jak na vnějším okraji, tak ve výřezu, takže může sloužit k získání orientačních údajů o rozměrech zobrazeného artefaktu (pramene, písma, grafiky ap.). Pro každou instanci pravítka lze nastavit výchozí pozici, takže se je možné pomocí kláves rychle přesunout na začátek následující stránky. Pravítko lze rovněž uzamknout, takže s ním lze posunovat pouze jedním směrem (vertikálně), čímž se zabrání nechtěnému přesunutí pravítka myší mimo sledovaný rámec.

Vývoj aplikace byl podpořen projektem Ministerstva kultury ČR č. DF12P01OVV028 Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB).
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).