Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<499500501502503504505506507>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [503]číslo strany tiskuvíceslabičnost v. infinitiv a substantivum verbale (kvantita)
 • vícu dial. v. vítati
 • vid- koř. 37, 67, 93, 126, 143
 • viď adv. v. vědě; viď, -viď, -viďte impt. 297, sr. viz
 • víd- z ved-, véd- v aor. 44, 45, 123 sl., 143; sr. vésti
 • vida, -úc 87, 143, 297, viďa 85; sr. vidě, -iec a viza
 • viďal, -av v. viděl, -ěv
 • vidě, -iec 297; sr. vida
 • vidę, -šte a vidąšte 93, 297
 • viděl, -ďal 298, -diel 278, 298, -diél 97, -dél 97, 278, 298, -díl 97, 278, videu 94
 • viděn, -ien, -ín 105, 106, 279, 298
 • viděnie, -íní 279, 298
 • videre, -eo lat. 69
 • viděti, vizu, vízu, -zi, vidíš 7, 8, 9, 21, 66 (arch. aor.), 70, 71, 80, 89, 110, 143, 274 sl., 297 sl., dial. vizu, -zeš 85, 297; sr. viz! a part. vida, vidě, -iec a viza, viděl, viděn a viděv
 • vidêti 14, 69, 297; sr. vide, vidimь a viždь!
 • videu part. v. viděl
 • viděv, -ďav 298, viděvši (-ſſyu) 101
 • viděvšeti domnělý inf. perf. (-isse) 79
 • vidiel, -íl v. viděl
 • vidien, -ín v. viděn
 • vidimь 297, sr. vidomъ
 • vidite 2. pl. v. viz a viždь
 • vidma skr. 1. pl. v. vēda
 • viďme, -te v. viz
 • vidom, 92 sl., 121, 126, 143, 297
 • vidomъ part. 93, 126, 297, sr. vidimъ
 • viďte 2. pl. v. viz
 • vidušjā skr. 98
 • vie (m. *viest), , dial. vie, vi 3. sg. 406 sl. sr. věděti
 • *vie, v́úc, viúc v. vítui
 • viece subst. 345, sr. vêšte
 • vieda part. v. věda
 • Wiedemann O. 16, 18, 32, 38, 48, 51, 52, 68, 129, 137, 159, 195, 204, 208, 210, 362, 370, 377, 379, 392 (a zkratky Wied., Wiedem.)
 • viel, víl part. (vieti) v. vál
 • viem, vím 1. sg. 32, 110, 406, dial. viem, vyém, vim 406; sr. věděti
 • vieme, víme, -my 1. pl. 407, dial. vieme, -tny, víma, vimy, -mè 407
 • vienie, víní, vání, vátí 106, 391
 • *viesi 2. sg. v. vieš
 • *viest 3. sg. v. vie
 • viesta, -šta 2. 3. du. 407, vieta 2. du. 16, 407; sr. věděti
 • vieste, -šte, viete, víte 2. pl, dial. viete, vite, -ťe atd. 407
 • viesti domnělý inf. m. věděti 295
 • vieš (m. *viesi), víš 2. sg., dial. vieš, viš 406
 • viešta, -šte v. viesta, vieste
 • vieta 2. du. v. viesta
 • viete, víte 2. pl. v. vieste
 • vieti, víti, váti 114, 220, 386, 390 sl., 393, dial. víť 391, vět 73, 391, věć, vić, vát, viať, v́oć 391, věju, vjéju, vijo 390; sr. vál, ván, vát, vátý
 • *vievě, -va 1. du. 407; sr. vêvê a věděti
 • viez-, víz- z v́áz- 258; sr. váznúti
 • viezti, vazu, vězeš 69, 258; vazí (m. ), vaza, -úc a vězen, vazen 151
 • viežu, víži v. vázati
 • víja dial. v. (3. pl.)
 • vijě, vijúc, vijíc- part. v. víti
 • -víjěti, -víjat 346
 • viji, viju, -ješ v. víti
 • vijo, -ješ dial. v. vieti
 • vijó, -jó, -jõ, -jou, -jú v. (3. pl.)
 • viklati () 349, 358
 • víl, víł, vił part. v. vál
 • vím, vim 1. sg. v. viem
 • víní v. vienie
 • viniti 28, 29 (3. pl.), dial. vínit 79, vinín 105, 313
 • vinúti 258, vinúł, -oul 245
 • -vírati, dial. -vířu 356
 • -vířeti, dial. -vířat k věřiti 348
 • visací, vjisací 90
 • vísati, -t iter. 346; – visat dial. v. visěti
 • visecí 89
 • visěti, -šu 26, 261, 274, 298, 346, dial. visat 277; viśul (z -ił, -ěł) 92, 278
 • visêti 261, 298
 • viśuł f. -eła v. visěti
 • vískati 365; – vískati, víšču dial. v. výskati
 • víst, dial. v. vésti
 • -vist, -vistь (z -vid-tь) 67
 • víš, viš 2. sg. v. vieš
 • višu v. visěti
 • vit, vitъ part. (víti) 102
 • víť inf. v. vieti
 • vítati, dial. vícu 373
 • vítěžiti, stč. vítěžiti, -žen 301, 309, 320
 • viti, věji v. vieti
 • víti, v́ú (viú, ), vieš a viji, viješ, impf. a vij atd. 218; 76, 102, 210, 258
 • vitý, -y dial. v. vátý
 • viú, 1. sg. v. víti
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).