Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<501502503504505506507508509>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [505]číslo strany tiskuvóně, vůně 346
 • voněti, voňat 69, 320, 333, 346 sl.
 • vonja, voňa stsl. subst. 69, 320, 346
 • vonjati, voňati 69, 320
 • vopříl se part. v. opřieti sě
 • vor- z ver- 94, 102, 201
 • vořál part. v. ohřieti
 • vorat sup. v. orati
 • vořezuvat v. ořězovati
 • voříl part. v. ohřieti
 • Vostokov A. Ch. 44, 45
 • vȯtėř, voteṷř, -te a votevřinó v. otevřieti
 • votřaj, votřísl v. otřiesti
 • v́oty dial. v. vátý
 • vozili 29, 36, 81, 345, žen, -zen 152, 308, 309, 313, dial. vož! 41, 306; vozél, -éł 97, -éló 96
 • nozyć, vozyć, vožu hluž. 55
 • vož impt. dial. v. voziti
 • vožaachъ stsl., vožah srb., wožach hluž. impf. 55
 • vožen v. voziti
 • vožu, wožu v. voziti a wozyć
 • vpiełi, vepnu 181, 182
 • -vra, -vrúc- v. -vřieti
 • vra, vrúc- v. vřieti
 • vracať, -cal v. vracěti
 • vrácen part. v. vrátiti
 • vracěti.-cať, -tět 347; 332, 334, 335,
 • vracěvati, -iji(sě) 402, 403
 • vrácu, -ci v. vrátiti
 • vrajte z -ťte v. vrátiti
 • vraštaachъ impf. 55
 • vrata etym. (vor-) 102
 • vráťa dial. part., 85
 • vrátět dial. v. vracěti
 • vratiti stsl. 33; sr. vraštaachъ
 • vrátiti, -cu 8, 9, 15, 16, 72 (-ci inf.), 100, 302, 307, 347, vrať, vrat, -te, vrajte impt. 40, 306, vrácen 311; sr. vráťa
 • vřaucí v. vroucí
 • vrci, vŕci, vrhu 42, 73, 163, 174, vrcti 164, vrz, vrž, vŕz 39, 42, 161, 162, 174
 • vrceti, -cat k vrtěti 348
 • vrcti dial. v. vrci
 • vrcu v. vrtěti
 • vr̄cu dial. v. vrtati
 • vrčěti, -ču 298
 • vr̄ču dial. v. vrkati
 • vr̄džu v. vr̄gať
 • vrec, vřeć dial. v. vřieti
 • vrêjatь, vrêju rus. 201
 • vřěl, adj. vřelý (vřieti) 201
 • vřěn part. 201; – -vřěn, -vřen, -vřien, -vřín, -vřin 104, 105 sl., 197
 • vřěnie 201,-vřěnie, -vřetí 197
 • vrêsъ aor. (verz-) 48
 • vrêšti, vrъgą 115, 174
 • vreť dial. v. vřieti
 • vreti, vrim srb. 201
 • -vřetí dial. v. -vřinie
 • -vřetý, -vřítý, -vřitý dial. 104, 105, 197
 • vr̄gať, vr̄ďžu 364
 • -vrgja rus. part. -nt 83
 • vrhati 174
 • vrhnúti 174, 243
 • vrhu v. vrci
 • vřić dial. v. vřieti
 • -vřien, -vřín part. v. -vřěn
 • -vřieti, -vru ob. -vřu, vřou claudere 77, 194 sl.. 201, -vríť 77 ; sr. -vřuł, -vřěn a -vřetý
 • vřieti, vru, *vřu fervere 77, 90, 196, 201, 298; dial. vříť 74, vřić 196, vreť, vrec 73, vřeć 196; sr. vřěl, vřuł a vřěn
 • vrim srb. v. vreti
 • -vriť dial. v. vřieti
 • vříť dial. v. vřieti
 • -vřítý, -vřitý v. -vřetý
 • vrkati, dial. vr̄ču 367
 • vrkotati, -ch 373
 • -vrl, -vrlý 94, 201
 • wrócič pol., 3. pl. -cą 26
 • vroucí, vrúcí 90, 201, 320 vřauci (neum.) 196, 201
 • vrtati, dial. vr̄cu 373
 • vrtěti, vrcu 278, 298, 348
 • vrtlati 355, 358
 • vrtrati 86, 349 sl., 355, 358
 • vrttam skr. (neutr.) 102
 • -vru, -vřu, -vřou v. -vřieti
 • vru, vřeš m. *vřu, *vříš v. vřieti a vьrêti
 • vrúcí v. vroucí
 • -vřuł, vřuł, f. -eła part. dial. v. -vřieti a vřieti
 • vrz, vrž a vřz impt. v. vrci
 • vrzati, -žu, dial. vŕzat 79, vrzu, -zeš 361; sr. krzati
 • vrž (m. vrz!), vrže-, vržen v vrci
 • vržu v. vrzati
 • vrьčati stsl. 298
 • vrъgą v. vrêšti
 • -vrъgъ part. (verg-) 100
 • vrъsta stsl. (f.) 102
 • vrъtêti stsl. 298
 • -vrъzъ part. (verz-) 100
 • vsadu, vsědeš v. vsiesti
 • vsál part. v. vsieti
 • vsánie v. vsienie
 • vsát, v. vsieti
 • vsěd aor., 1. pl. –om, -em v. vsiesti
 • vsěl, vsěn, vsět v. vsieti
 • vschocu v. vzechtěti
 • vsienie, vsé-, vsá- 393
 • vsiesti, vsísti, vsadu 100, 140 sl., aor. 46, 121, 141,
 • vsieti 70, 101, 231, vsěl, vsál 231, 393, vsěn 232, vsět, vsát, 104, 393
 • vsísti v. vsiesti
 • wstanø stpol. part. -nt 83
 • vstanu, vstaňma v. vstáti
 • vstany domnělé stč. part. -nt (= v-stání) 183, 242, 253
 • vstáše m. vstaniese 57, 253
 • vstáti, vstanu 72, 87, vstaňma 15, 240; sr. vstáše (impf.) a vstány
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).