Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<498499500501502503504505506>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [502]číslo strany tiskuvěs impt. v. věsiti a věšěti
 • veseľúcí 91
 • vêsi z vêd-si 2. sg 406; sr. vêdêti
 • věsiti, věšen 310, věs, věš! 41, 346
 • veslati, -šľu, -šlu 357
 • vespu v. vsúti
 • vest, vést, (inf.) a vest (sup.) v. vésti; – vest dial. v. vézti
 • věst subst. v. vêstь
 • vésta 2. du. a vêste 3. du. a 2. pl. (z vêd-ta, -te) 407; sr. vêdêti
 • vesti, vedą 59, 68, 112, 115, 117, 121127, 143; part. vedomъ 92, vedъ, -ši 98, 127, velъ 98, 126, vedenъ 102, 127; sr. vedъ, vêsъ, vedochъ
 • vésti, vedu, dial. vedô, vedem (-dem), vedzem atp. 6, 9, 25, 34, 35; 58 sl., 68, 72 sl., 75, 110, 112, 120 sl., 122 127, 143; veď, vedz, vedź a ved, -te! 122, vejte 123, vejď 40; sup. vésť 80, 126; inf vésť, -t 125, 126, vest 74, víst, -t 73, 74, 126, výst, 71, 125, vyst, 74, 125, vedst(i) 74, 126, vecti, vect 73, 74, 126, 137, véct, 73, 126, vyct, 126, viést, vyést 125, vjésc 72, 126; sr. veda (veďa), veden, vedl a aor. ved-, véd-, víd- a vedech
 • vęsti, vęzą stsl. 69
 • věstъ z vêd-tь 3 sg. 406 sl. ; sr. vêdêti
 • vêstь (z vêd-tь) subst. 67
 • vêsъ aor. slabý 48, 52, 53, 124; sr. vesti
 • věš impt. (m. věs a věšěj) v. věsiti a věšěti
 • véšat, -ám v. věšěti
 • veščie v. veštie
 • věšěj, -šej impt. v. věšěti
 • vešel m. vyšel 135; sr. vyjíti
 • věšen part. v. věsiti, – věšěn, -šen part. v. věšěti
 • věšěti, -šati, -šat dial. 334, 335, 346, věš (m. -ej) a věs! 346
 • věšiti dial. (věs-) 346
 • veškeren, -ckeren 438
 • vešľu, -šli, -šlu v. veslati
 • vêštati stsl. 345
 • vêšte, stč. viece 345
 • veštie, veščie 143, sr. vjitie
 • vět inf. dial. v. vieti
 • vetknúti 243, 256 sl.
 • vetrpin v. vytrpěn
 • vetъšati, -ają 118
 • věty, v́éty dial. v. vátý
 • vêvê (-va) 1. du. z vêdvê 407; sr. vêdêti
 • vez- koř. 144
 • veź impt. slc. v. vzieti
 • věz, vedz, -te impt. 16, 37, 39, 408
 • věz- z v́az-, vęz- 69, 151
 • vęz- 69, 151, 258, 360
 • věza, pověza part. 85, 295; sr. věda
 • vezą stsl., srov. vézti
 • vęzą v. vęsti
 • vęzati, vężą 69, 118, 360
 • vezen, vežen v. vézti
 • vězen, part. v. viezti a věziti; – -vězen, -vězený v. věděn, -věděn; –vězěn, vězen v. vězěti
 • vezenie, 148
 • vězenie, 151; – -vězení novotv. v. věděnie, -věděnie
 • vězěti, -žu 69, 261, 296, vězěn -zen 320
 • vęzêti, vęžą 69, 261, 296
 • věziti 69, 296, vězen m. -žen 320
 • věziž, věz-i-ž! 39, 408
 • vezm impt., vezma part. v. vzieti
 • vezḿacy dial. adv. 89
 • vezmi, -ite (m. -ěte), vezmiech, vezmu v. vzieti
 • vezňa dial. part. v. vzieti
 • vęznati 69, sr. váznúti
 • vezni impt., veznu, veznym 1. sg. v. vzieti
 • vezomъ part. pass. 92
 • -vęzovati, sъvęz- 69
 • vézti, vezu 34, 73, 74, 81 (vezy), 102, 117 (veza), 147, 151 sl., 297; dial. vézt 74, 146, vezt 73, vest 74, vízt(i) 74, 146, vizt 71, 74, 75, vyzt 74; part. véz 151, vézł, vjézoł 96, 151, vezen, -íno, -ino 105, 152, vežen 152
 • vezy, veząšt- part. v. vézti
 • vež, veź impt. slc. v. vzieti
 • věž, važ impt. v. vázati
 • vęžą v. vęzati a vęzêti
 • vežamas lit. part. 92
 • vežąs, *vežant- lit. part. 81
 • vêždь 2. sg., vêdite 2. pl. impt. 37, 408
 • vežen part. v. vézti
 • *věžen part. v. věziti
 • vežnem 1. sg. slc. v. vzieti
 • věžu v. vězěti
 • vhřaznúti 247
 • vcházěti 333, 334, 337
 • vchodzó stpol. part. -nt 83
 • vchoz, f. -zě 99
 • vchozúcí 90
 • vchozujúcí 91, 92
 • vi- koř. (víti) 102, 258, 346
 • 3. pl. dial. m. vědí 407, vijú, -jó, -jou, -jó, 29, 407 sl., vju 407, víja 29, 408
 • 1. sg. z v́ú, viú, vieš a , víte impt. v. víti
 • , vi 3. sg. v. vie
 • vial part., viať inf. slc. v. vál a vieti
 • vić inf. dial. v. vieti
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).