Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<447448449450451452453454455>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [451]číslo strany tiskučíslo, osoba, pád, rod, způsob
 • grąz v. gręz-
 • greb- 153, *grebsti, *greby, grebątj-, *grebenьje atd. 154; 112, 117
 • gręd- 246; grędy a -dę 83
 • grêjati, -ją stsl. 229
 • gresti, sup. gre(s)tъ stsl. 112, 154
 • grêsъ aor. 48, 52
 • greti stsl. 154
 • grêti, grêją 229, 392
 • gręz-, grąz- 247
 • -grjanutь rus. 246
 • gryzti, -zą 115
 • gryzati 326
 • grъdêti 261, 267 sl.
 • *grьbêti 283
 • gugnati 359
 • gyb- z gъb- 247
 • gybati, gyblją 351
 • gybnąti stsl. 247
 • gyvata lit. 102
 • Gzel Petr 64
 • gъb- (dvojí) 43, 237, 246, 247
 • gъmyzati, -žą stsl. 282
 • gъmъzati 359
 • gьnąti, ženą 116, 117,377
 • gъnąti stsl. 43, 246
 • gъrt- 247
 • hádět, hádzat, slc. hádžem v. háděti
 • haditi v. gaditi
 • hajati, impt. dial. hajé 333
 • hajati srb. v. chajati
 • Hájek Š. 86, 101 sl. (a zkratek Háj. Šim.)
 • Hájek V. z Libočan 81 (a zkratek Háj.)
 • hájiti, impt. haj 306
 • hana stněm. hôn 267
 • -hanbiti(sě), -ben 305, 309
 • hanboucí 90
 • haněti 8, 267, 314
 • háněti 337
 • haniti 267, 314
 • hanjátē skr. 192
 • Hanka V. 15, 18, 66
 • Hanuš J. I. 155, 293
 • Hargotati, -cu 373
 • hasiti 337, hašen 310, 313, impt. dial. haš 41
 • -hášeti 337
 • -hati, praes. -žu 363
 • hatlati 358
 • Hattala M. 428 (a zkratek Hatt.)
 • Hauer V. 97
 • havotati, -cu 373
 • házání, éní dial. 107, 108, 335
 • házěti, hádět, hádzat 71, 335, 337, dial. hážu, hádžem 337
 • hbe aor. v. hnúti
 • hc- za chc-, chtieti 283 sl.
 • heb-, zhebnouti 247
 • heč, hečte interj. 282
 • hed, heďte interj. 282
 • hele, -me interj. 282
 • hemzati, hemžu 359; -zeti, -ziti, -žeti, -žiti 359
 • Henry 4
 • hím, híš atd. v. jiesti
 • Hirt H. 12, 415
 • hit, hít, híti m. jíti 132, 134
 • hitas skr. 102
 • hl part. v. hnúti
 • hlád-, hléd- 246
 • hlade ags. 137
 • hladiti, -zen, -den 310, 348
 • hlásati, dial. -šu 363
 • hlásiti, -šu 301, 347, hlášen 310
 • hlasonośúcí, -nošúcí 90
 • -hlášeti 347
 • hlášu v. hlásati a hlásiti
 • hlazen v. hladiti
 • -hlázeti 348
 • hłcu v. hltati
 • hle, -te interj. 282
 • hleč, hlečte interj. 282
 • hléd- v. hlád
 • hleď, hlediž, hleďž, -te interj. 282
 • hledati, -aju 8, 322, 323, 325, sup. 324; 70
 • hleděti, hlezu 274; 16, 40, 337, hledáł 97, hledíl, hleďuł 278, hleděn, -dín, odch. -zen a -žen 105, 282
 • hlédnúti 246
 • hleďuł f. hleděła v. hleděti
 • hlehle interj. 282
 • hlehleď interj. 282
 • hlejďte, hlejte impt. a interj. 40, 282
 • hlele, -me interj. 282
 • hleleď, -me, -te interj. 282
 • hlezen v. hleděti
 • -hlézěti 282, 337
 • hlezu v. hleděti
 • hležen v. hleděti
 • -hléžeti 337
 • -hlídnouti v. hlédnúti
 • -hlízeti, -hlížeti 282, 337
 • hlodati, -ám, hlozu, hlózeš 350, 367 sl., hlozen m. hlodán 368
 • hloubati, -bu 353
 • hlóze-, hlozen v. hlodati
 • hltati praes. dial. hucu z hłcu 373
 • hltiti, part. -cen, -ten 311
 • hlůze- v. hlodati
 • hmožditi, -žǯen, -žden 311
 • hmy 1. pl. m. smy, jsme 417
 • hmyzěti, -žu 282
 • -hnájeti, ke hnojiti 347
 • hnáti, ženu 76, 377, hnán, dial. hnatý 104, 377
 • hnésti, hňésti a hnetu, hňetu 131, dial. hnéct 126, hnisť 73, 74, 131, hněst, hnysť 131
 • hní, hniem v. hníti
 • hniezditi (sě) 307
 • hníti, hňú, hniú, hní a
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).