Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<450451452453454455456457458>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [454]číslo strany tiskuchublati se 358
 • chůce- (k chocu) v. chtieti
 • chudъ 49
 • -chuom v. -chom, -chóm
 • -chva, -chvě m. -chova, -chově v 1. du. aor. slab. a impf. 53, 60
 • chválejúcí 91
 • chvaliti, -lją 82, 116, 118
 • chváliłi 7, 8, 305, 308, 309, chval! 306; dial. chváľac 87, 89
 • chváľujúcí 92
 • -chvě v. -chva
 • chvêjati sę 230
 • chvěti, chvieti, chvíti 230; 73, 77, 221
 • chvím, chvěju v. chvěti
 • chvístati, dial. -šču 373
 • chvíti v. chvěti
 • chyběti, -iti 338
 • chybiaé pol. 338
 • chycu v. chytati
 • chychotati sa 369
 • chystati, dial. chyšču a -scu 373 sl.
 • chytati, dial. chycu 373
 • chъtêti v. chotêti
 • -i konc. 1. sg. (z -iu, -u) 6 sl.; – dial. místo v 3. pl. 25; – konc. impt. 2. 3. sg. 36 sl., vynechává se 38 sl., a přidává 39; – konc. part. -nt sg. fem. (neutr.) 82, v part. -ъs sg. fem. (neutr.) 99; – příp. kmene praes. 23, 32, 33, 113, 115, 116; – příp. kmene inf. 69, 103, 113, 116; – v koř. sloves I. 7. vz. 203, 209 sl.; – bývá dial. m. -í- 36, 265 a j.; – i průvodné 96
 • -i- v dial. impt. místo -ě- 40, 122
 • -i-, z ei̯- 215, srov. jíti
 • konc. 3. pl. (z -iú, ) 24, 25 sl.; – bývá tu vedle -ejí, -ějí 27, 263, 332; – z -ie v subst. verb. 106 a při vzorech jednotlivých; v praes. trpí-, prosí- 32, 34, 113; – dial. kráceno v -i 36 a j., měněno v -, -ej 36 a j.
 • -ia, -iá (-ia, -iá) konc. 3. pl. 25 sl ; – tutéž -iá m. -ějú 28
 • -iác konc. dial. part. -nt 89
 • -íc- (z -iúc-, -iec-) v konc. part. -nt 82; – kráceno 87 sl.
 • -ící (z -iúcí, -iecí) adj. z part. -nt 84
 • id- místo jd-, jdu 132 sl.
 • id-, idz-, idź- dial. místo id- a jd-, jdu 132
 • ida, idja rus. part. 83
 • iďa, idaci, idacy dial. 83, 89
 • ἰδυῖα 98, 99
 • idъ aor. v. iti
 • -ie konc. 3. os. pl. 25 sl. a j.; – tutéž m. (z -ú, -iú) 24 ; v impt. m. -ěj 264; – konc. subst. verb. 106 a při vzorech jednotlivých; – dial. m. 35
 • -ie- za -í- v praes. 24, 34 sl., 275, 303, 400
 • -iec- v konc. part. -nt 82 a j.; – kráceno 87 sl.; – tutéž místo -iúc-, -íc- 88
 • -iecí adj. z part. -nt 84, 308
 • -iech, -ieše ..., -éch, -ích konc. impf. 57, 58, 59 a při vzorech jednotlivých 123, 145 atd.
 • -iel part. m. -ěl 97, 278
 • -iemy impt. m. -ějmy 264
 • -ien part. m. -ěn 265 sl., 279, 313
 • -iete impt. m. -ějte 264
 • -ieti inf. vedle -ěti 73, 74, 77, 80
 • -ieva impt. m. -ějva 264
 • igrati stsl. 69, 327, 389; sr. jьgrati
 • ihi skr. impt. 37
 • -ích v impf. v. -iech
 • -ichu m. -ěchu v 3. plur. aor. 277
 • -ij, -íj- místo -i, -ě- v impt. 40, 178
 • -ij- z -uj- v Vl. tř. 398 sl.
 • -ijá, -íja dial. konc. 3. pl. 28, 29
 • -ija-m skr. příp. (-ьje) 106
 • -ijau v. -ijú
 • ijdu m. jdu 132
 • -ijící adj. z part. 91, 403
 • -ijó, ijõ atp. v dial. konc. 3. pl. 29
 • -ijou, -íjou v. -ijú
 • -iju dial. konc. 3. pl. 29
 • -ijú, -íjú, -ijau, -ijou, -íjou dial. konc. 3. pl. 29
 • -il konc. part. místo -l̥ 95 sl.
 • -ił konc. part., mění se dial. v -iuł, -juł 94, 265, 308 a j.
 • -íl, -ił, konc. part. z -iel, m. -ěl 97, 265, 278; – totéž z -il 97, 308
 • imą v. jęti
 • imamь v. imêti
 • imanie dial. v. jměnie
 • imati, jemlją 326
 • imêti, imamь stsl. 5, 268
 • imperativ 1, 2, 3; 36 sl.; v češt. zvláště 38 sl.; při vzorech jednotlivých 122 atd. (udání zevrubné v. v Obsahu)
 • imperfektiva 225, 227, 254, 281, 282, 290, 371, 388
 • imperfektum 1, 2, 3; 53 sl.; v češtině zvláště 55 sl.;
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).