Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<445446447448449450451452453>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [449]číslo strany tiskudurfan sthněm. 314
 • dusiti 337, dial. duš! 41
 • důsiu lit. 1 sg. fut. 66
 • -dúšěti 337
 • dut part. v. dúti
 • dutas skr. 106
 • dúti, dmu 68, 73, 102, 103, 176 sl., 181, 185 sl., novotv. dmouti, dmul atp. 177, 181, 183, 184, 186; srov. dem
 • dutijam skr. 106
 • důtis lit. 67
 • dutýadj. 184
 • dvēšmi skr . 405
 • dvignąti stsl. 103 , 116 , 117 , 118 , 245 , aor. 53
 • dvignutъ rus. 246
 • -dvihnúti 241, 242, 245 sl., part. -dvih(v) 243
 • dvinutь rus. 246
 • dvišjām skr. 405
 • dvizati, -žą 118
 • dvojné číslo v. duál
 • dvouslabičnost v. infinitiv a substantivum verbale (kvantita)
 • impt. v. daj
 • dychati, dyšą stsl. 364
 • dýchati, dýšu 245, 350, 364
 • dychnúti, dýchnúti 245
 • dýmati 330, impt. dajmi 323
 • dýměti 261, 267
 • dymiti sę stsl. 267
 • dymъ 92
 • dýře-, děře- v. dráti
 • dyšą v. dychati
 • dýšu v. dýchati
 • -dze- (-dźe-) dial. v part. -nъ v. -de-
 • dźi, dźiće impt. v. jíti
 • džéćo hluž. part. 83
 • džītis avest. 67
 • džu- skr. 377
 • dъchnąti stsl. 245
 • dъm-, dъmą v. dąti
 • dъmenъ part. 102, 103, 184, srov. dąti
 • dъmъ v. dem
 • dъždati stsl. 267
 • -dь příp. impt 2. sg. z -dhi 37
 • dьlb- 352
 • dьrą v. drêti
 • dьrati, derą 234, 377
 • dьrži-, drъži- 93
 • e-, ἔ- částice augm. 30
 • -e příp. km. praes. 31 sl., 32 sl. a j.; příp. km. aor. sil. 43; konc. pl. part. -nt 82
 • -e změněno dial. v. , , -o, též v -(j)a 35 sl., – zdlouženo v 3. sg. praes. 35 a aor. 44
 • -e- mírnící v part. -lъ 95, 127, 147, 165, 243
 • -e konc. stsrb. part. -nt 83
 • -e- jerové 131, 194, 198, 256, 283; -e- vkladné 414
 • (z -ie) konc. 3. pl. 24, 25, 26
 • z -e v 3. sg. aor. 44
 • zúženo v -í (-ý) 35, – změněno dial. (slc.) v -ie 35
 • z -ej a -ěj v impt. 221, 323, 333
 • pův. příp. km. inf. 69, 113
 • , -e konc. part. -nt 82, 308 a j.
 • -ě- (-e-) v impt. 36 sl., 38; – vynechává se 39; – bývá tu místo -i- 39 sl., 276; – a tutéž za -ě- bývá -i-, -ij- 40
 • , z v příp. km. inf. 69, 103, 113, 260, 261, 266
 • v koř. slovesných 220 sl., 110, 116, 222 sl., 386, 390 sl.; – ê-- v impt. za -oi̯- 36
 • v part. -nt 81 sl., 83, 308; – z *-ьnt 29
 • -ę- sesílením za kmen. -e- 31; ę- kořenné 177 sl., 182, 184
 • -êachъ typ impf. stsl. 58
 • -ec-, -ěc- v part. -nt m. -éc-, -iec- 87, – místo -íc- (z -úc-, -iúc-) 88, 403
 • -éc- v part. -nt, kráceno 87
 • ěd-, ēd-, êd-, 135, 410
 • ἔδειξα 42, 43, 48
 • ἔδωυ atd. 42, 51
 • ἔφερου atd. 10, 11
 • ἔφευγου 51, ἔφυγου 42, 51
 • ἔφυσα 47
 • -e-ch za dial. -ch místo (j)sem 423
 • -éch v impf. v. -iech
 • êchatь rus. 31; sr. jěchati
 • ei̯- koř. 79, 119, 131, 210, 213, 215
 • εὶδώς, ός 98, 100
 • εὶμί 5
 • eiti inf. lit. 215
 • éi̯tum skr. sup. 79
 • -ej dial. m. kmen. 36, 275
 • -êj, -ěj, -ej v impt. 36, 38 a j., mění se v , , atp. 323, 333
 • -ějʼ, -ejʼ m. -ějí, -ejí v 3. pl. 24, 263, 332; – m. v 3. pl. 27 sl., 275, 303
 • -ěje, -eje m. , -e v part. -nt 88, 91, 277, 308
 • -êje- staž. v -ie- 34, 228, 263
 • -ějí, -ejí v 3. plur. m. 24, 27 sl., 88, 275, 303; sr. -ějʼ, -ejʼ
 • -ějící v. -ějúcí
 • -eju (z -ejú) dial. m.
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 20 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).