Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<443444445446447448449450451>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [447]číslo strany tisku319 sl., 323, 325; děáł dial. z děłał 325, 391 sl.; impt. dělý m. -aj 323
 • dêlati, -ją stsl. 32, 34, 51, 69, 113 sl., 116, 318 sl., 320, 323, 325; dêlaachъ 54. 58
 • delb- 352
 • dělidla pro třídění sloves 110 sl., 115
 • děliti 336
 • délka srov. dloužení a kvantita; délka etymol. 74, 76, 96, 104, d. fonetická 76 a j.
 • dělý impt. v. dělati
 • dem, demši, -še, dъm- part. 100, 183, 186
 • děn, dien, dín part. v. dieti 1) 2)
 • děnie, dění subst. verb. 225, 229
 • denominativa 33, 150, 314
 • depsati, -šu 361
 • der- koř. 198
 • derą v. dьrati
 • deru v. dráti
 • dėtas lit. 102
 • dêti, dêją 118
 • dêti, deždą z de-d-ją 30
 • děv, diev, dív part. v. dieti 1) 2)
 • dēvajāmi skr. 33
 • *dězen v. děditi
 • deždą v. dêti
 • dha- skr. 222
 • -dhe v. -dho
 • dhē- koř. 93, 391
 • -dhi příp. 2. sg. impt. 37
 • -dho, -dhe příp. km. praes. 31, 129
 • dhūmas skr. 92
 • dchnúti 245
 • di impt. v. jíti
 • (z die) 3 pl. m. dějú v. dieti 2); -dí- m. -děje- 226, 227
 • δίδωμι 4, 5, 12, 30
 • diech impf. v. dieti 2); díše arch. 65; – diech, jdiech impf. 133
 • diel-, ďál- 391 sl.
 • diel, díl part. v. dieti 1)
 • -dieleti iter. 336
 • diem, dieš v. dieti 2)
 • dien, dín part. v. dieti 1)
 • -dienie, -díní, -diní 392
 • dieti 1) díti, děju, -ješ facere 77, 222 sl., 224 sl., dál, ďál 387, 391 sl.; děl, diel, díl, děn atd., děv atd. 224 sl.; impf. a aor. 224; dieti ve sta, v tisícě 222, 223, 228
 • dieti 2), díti, děju, diem, dím dicere 34, 222, 228 sl.; diem´ 1. pl. 10; děl, děv, děn 229; impf. a aor. 228 sl.
 • diev, dív part. v. dieti 1)
 • díl- (z diel-), ďál- 391 sl.
 • díl z diel v. dieti 1)
 • -díleti iter. 336
 • dím, díš v. dieti 2)
 • dín z dien v. dieti 1)
 • -díní, -diní v. -dienie
 • dírati dial. -řu 356
 • díti v. dieti
 • dív z diev v. dieti 1)
 • dívati se dial. dívu 354; 85
 • diviti sě 8, 305, 307, sup. 308; divili ſut sě 13
 • divoucí, stč. -úcí 90
 • divúcí stč. 90
 • dj-ȥ-z 310, 351
 • dlabati, -bu 352
 • dloužení slabiky kořenné v praes. a dílem i v jiných tvarech praes. 33 sl., 140, 166 sl., 233 sl., 283, 349, 354, 358, 366, 367 sl., 375380; – v aor. silném i slabém 44, 45 sl., 48, 51, 123 sl., 133 sl., 136, 139, 146, 148; v part. –lъ 96 98, 127, 147, 149, 165, 168; v part. -ъs 101; v part. -nъ, -tъ 104 sl.; – zdloužení kmenové přípony v praes. 35 sl., 44; – zdloužení koncovky praes. 1. pl. -mé 19, 2. pl. -té 19, 22, aor. 1. pl. -om v -uom 53, 3. pl. (-chú) 29 sl., impf. 59 sl., v part. -nt v -ie 308; – zdloužení konc. part. -al, -ál, dial. -oł 97, 325, 335, 276, 380; -oval, -ováł 403; -el, -él 97, 98, 147, 165, 243; -ěl, -iel, -él, -íl 97, 196, 221 sl., 224, 265, 278; -il, -íl, dial. -él 97, 212, 308; -ul, -úl, dial. ół 97, 233, 234, 242, 382; -yl, -ýl, dial. -él 96 sl., 205; – zdloužení konc. part. -nъ, -tъ 104 106; zejména -án 105, 219, 220, 279, 325, 335, 76; – -en, -én, -ín, -ýn 105, 127, 148, 165, 313; -ěn, -ien, -ín 105 sl., 197, 265 sl., 279, 335; – zdloužení konc. v part. -ъs (-šé m. -še) 101; – viz také v záhlaví kvantita
 • dlubati, -bu 352
 • dlъbsti, -bą stsl. 352
 • dmu, dmouti v. dúti
 • dmul, dmut, dmuv atp. m. du- viz dúti
 • -do, -de příp. kmenová, splývající s koř. 31, 120, 129, 131, 137, 143
 • dō- koř. 66, 388, 408
 • -ďo dial. konc. km. praes. v. -de
 • ďobati, -bu 353
 • dobíjěti, -eti 335, 336
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).