Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<449450451452453454455456457>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [453]číslo strany tiskuhyběti, -ět 71
 • hynúti 247, 347; 86, 97
 • hyp-n-, ὕπυος 102
 • *hýřal part. v. rzáti
 • hýřujúcí 91
 • hyzditi 8, 56, 307, part. -žǯen a -žďen 311
 • ch-š 46, 351
 • -ch m. –(j)sem v dial. perifr. nesl-ch, věděl-ch, ja-ch niesol atp. 66, 418, 423 sl.
 • -ch- (z -s-) v aor. slab. 46 sl.
 • -chą v. –chu
 • -cháděti v. –cházěti
 • chajati stsl., hajati srb. 326
 • -chaju v. nechati
 • chamlati 358
 • chápati 329
 • -chati praes. -šu 364 sl.
 • -cházěti 337 sl., sup. 80
 • chca dial. part. v. chtieti
 • chcáti v. scáti
 • chc-e- z chъt-j- 283
 • chceja, -júc dial. part. v. chtieti
 • chcel, -él part. v. chtieti
 • chcenie v. chtěnie
 • chceť dial. inf. v. chtieti
 • chci 1. sg. v. chtieti
 • chćił dial. part. v. chtieti
 • chcit dial. inf. v. chtieti
 • chcíp- v. zcíp-
 • *chcm, chcme, chcmy 1. pl. v. chtieti
 • chcte 2. pl. v. chtieti
 • chcu, chci v. chtieti; chcu nésti perifr. 425 sl.
 • chcuł f. chceła dial. part. v. chtieti
 • chčiju v. scáti
 • ch(e)c- z chъt-j- 283
 • ched-, chod- 100, 142
 • chechtati sě 369
 • chiatický v. aorist a tvary
 • Chládek J. 86, 180, 181 (a zkratek Chlád.)
 • chladiti, -zu 301
 • chľachotati, -cu se 373
 • chłastati, chłašču 373
 • -chlázeti 348
 • chlazu v. chladiti
 • chlemtati 369
 • chleptati 369
 • -chm- místo -chom- v 1. plur. aor. slab. a impf. 53, 60, 419, 424
 • chňapati 354
 • chocu, choceš v. chtieti
 • chod- z ched- 100, 142
 • choďéní dial. 107, 110
 • chodijící 91, 403
 • choditi 70, chódit 307, 308, chozu 90, 91, 301, dial. chodzu 9, impt. chojď, choj, -te 40, part. chozen 310; choďa 83, 85, 86, 89
 • choďúcí 90, 91
 • chodujúcí 91, 403
 • chodzu dial. v. choditi
 • choj, chojď impt. v. choditi
 • -chom, -chóm, -chuom v konc. I. pl. aor. a impf. 53
 • chomtati, -cu 373
 • choštą, chošti, -tь v. chotêti
 • chotěch aor. v. chtieti
 • chotêti, chъtêti, choštą stsl. 283; opt. chošti, -tь 37 sl.
 • chovati, -aju 8, 324, dial. impt. chov 329, chový 324
 • chozijící 91, 403
 • chozu, -zi v. choditi
 • chozúcí 90
 • chozujúcí 91
 • chožachъ strus. 55
 • chřadnúti, chřěd-, chřed-247
 • chrániti, chraň! 306
 • chrápati 353
 • chřěd-, chręd- v. chřad-
 • chręnąti stsl. 247
 • chrchlati 358
 • chrleti, -iti 338
 • -chrnúti, chrъmn- 237
 • chrochtati 369
 • chromtati, -cu 373
 • chrópati, chrůpati, chroupati 353
 • chrouti v. chrúti
 • chrpútati, -cu 373
 • chruju v. chrúti
 • chrůpati v. chrópati
 • chrúti, chrouti 236
 • chrъmn- 237
 • chť- za chc- při chtieti 283 sl.
 • chťa dial. part. v. chtieti
 • chtě- m. chce- 283 sl.
 • chtějiech impf. v. chtieti
 • chtějúci 91
 • chťéł part. v. chtieti
 • chtěnie 106, chcenie 286
 • chtět inf. v. chtieti
 • chti 1. sg. v. chtieti
 • chtiech impf. v. chtieti; chybná perifr. bieše chtieše 64, 436
 • chtieti, chtíti, chcu, chocu, chóceš, chci, ci, chti, scu, sei atd. 6, 9, 21, 27, 74, 77, 283 sl.; chtim
 • 1. pl. 284, chcm, -me, -te 37 sl., 283 sl.; chca, chceja, chťa part. 89, 285; chtějiech 58, 285 (m. chtiech); chtěch, chotěċh aor. 285; chtěl, chťéł, chťuł, chcuł, chcéł, chċił, scel atp. 285 sl., 278; chťúc, vťuci (m. chtieci) 88, 285; inf. chceť, chcec 73, scet, chcit 285
 • chtił f. chtěla v. chtieti
 • chtim 1. pl. v. chtieti
 • chtíti v. chtieti
 • chťuł f. chtěla v. chtieti
 • -chu, -chą konc. 3. pl. aor. a impf. 29 sl., 46 sl.
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 21 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).