Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<446447448449450451452453454>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [450]číslo strany tiskuv 3. pl. 27 a j., sr. ějí, -ejí
 • -ějúcí, -ějící adj. z part. 91, 277, 308
 • -el, -él (-éł) za v part. -lъ 95, 126 sl., 147, 165, 243
 • -el, -ěl, -al part. 97, 260 sl., 265, 278, 335
 • -él (él) za v part. -lъ, v. –el; – dial. za -ýl a -íl, -il v témž part. 96, 97
 • ἔλαβου 42, 51
 • ἔλειπου 29, ἔλιπου atd. 10, 11, 21, 29, 42
 • ἑλλά lakon. 93
 • ἔλυσα 10, 42, 43, 46, 47
 • -em konc. 1. sg. dial. 6 a j.
 • -em za -om v 1. pl. aor. sil. 46, 124, 141
 • -em m. -en v part. -nъ 103 sl., 313
 • -em m. -(j)sem v perifr. 422 sl.
 • -ěm, -em v 1. pl. impt. 39, 305
 • -en, -ěn konc. part. -nъ 102 sl., dlouženo v -én, -ien, (-ýn, -ín) 105 sl., 127, 148 atd., viz dloužení part. -nъ; srov. -em
 • -enie, -ěnie, -ienie, -ení, -ění, dial. -éní 107, 108, 279, 314; srov. substantivum verbale
 • enklitické -t, -ti 12, 13, 14, 23, 326; 415
 • -eno příp. part. -nъ 102 sl.
 • -enti pův. příp. 3. pl. 23
 • ἔπεσσου 43, 52
 • ἔπετου dor. 45
 • ἔπλευσα 43, 46, 47
 • Ertl V. 62, 87
 • es-, s- kořen 148, 411 sl., v impf. 53
 • -es m. –(j)si v perifr. 422 sl.
 • *êsъ, êsomъ 1. pl., êsę, êšę 3. pl. aor. 48
 • ἐσσί homer. 10
 • est lat., 3. sg. 411
 • este lit., 2. pl. 412
 • ἐστέ 2. pl. 412
 • ἔστηυ, -ηζ atd. 43
 • έστί 12, 411
 • -ęt konc. part. -nt 81, 82
 • ἔϑηυ atd. 10, 11
 • -ěti inf. zdlouž. v -ieti, -íti 73, 74, 77, 264 a j., sr. kvantita v infin.
 • ētum skr. 79, 215
 • etymologický v. délka etym.
 • -ętь konc. 3. pl. 12, 23, 25 sl., 33, 275, 303, 407, 408
 • -eṷ- kořenné 232
 • -eu, -éu z , -éł m. -l̥ v part. -lъ 95, 127, 147, 165, 243
 • -ěv, -ev, -av part. 265, 278, 335
 • -ev přidáno analogií v part. -ъs 101 sl., 127, 141, 147, 165, 243
 • -eva a -ěva- z -ova- v VI. tř. 398 sl., 403
 • -fati praes. -fu, -fám 354
 • feflati 358
 • fero, ferēbam lat. 5, 54
 • φέρω atd. 5, 11, 19, 21, 22, 36, 81; sr. ἔφερου
 • φεύλω 42 sl.; sr. ἔφευγου
 • fíču v. fikati
 • figulus lat. 93
 • fikati, fíkať, -ču 367
 • filozofí sg. nom. 438
 • finitní v. výrazy slovesné
 • fládžu v. flákati
 • flákati, flágať, -ďžu 364
 • fňukati, dial. -ču 367
 • fonetický v. délka
 • Fortunatov F. 50
 • fošna 437
 • foukati 86, 110, fúkať, -ču 367
 • frflati 358
 • frflotati, -cu 373
 • Frizinské památky 405
 • frkotati, -cu 373
 • fúču v. foukati
 • fūmus lat. 92
 • futurum 1; perifr. fut. 420, 425 sl.; – fut. exactum 2, 420, 426 sl.; – fut. sigmatické 3, 66 sl.
 • φύω, fut. φύσω 66; sr. ἔφυσα
 • gąd- 131
 • gaditi, haditi 307, 422
 • gągnati stsl. 359
 • gagotati, -cu 373
 • gajdati, gajzu 368
 • Galaš (Gallaš) J. H. 180
 • gąsti, gądą 115
 • gašach impf., srb. 55
 • -gati praes. -žu 363 sl.
 • gei̯- 102, 158
 • geitan stprus. 102
 • gełtas lit. 102
 • gemlati 358
 • gen , gon- 377
 • genus v. rod gramm.
 • ger- koř. 94
 • gerundium 79
 • glád-, gléd- 246
 • glagolati, -lją stsl. 356
 • ględ 246
 • ględêti stsl. 282
 • glgotati, -cu 373
 • glintati, -cu se 373
 • glundati, -dzu 368
 • gnet-, gňet- 131
 • gnilъ adj. 94
 • gon- z gen- 377
 • gorêti 261, 278, 282
 • gorevati, gorjują 118
 • gostiti (gostь) 33
 • gotovъ, gotovają 404
 • govéti stsl. 267
 • grammatický v. čas,
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).