Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<451452453454455456457458459>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [455]číslo strany tiskunovotvary 57 sl.; jeho typy 58; jeho konc. du. 2. 3. -šta, -sta a pl. 2. -šte, -ste 60, 61 sl.; zaniká 6266; při vzorech jednotlivých 123 atd. (udání zevrubné v. v Obsahu)
 • implēre, -eo lat. 69
 • -ín (-ýn) a -in konc. part. z -én m. -en 127, 148, 165, 199; – totéž z -ien m. -ěn 265 sl., 313
 • indikativ 1, 2; při vzorech jednotlivých v. pod záhlavím praesens
 • infinitiv 1, 3; 67 sl.; v češtině zvláště 70 sl.; jeho konc. -ti a -t 67, 70, dial. , -ci, -c, , 70, 71 sl.; jeho kvantita: inf. jednoslab. 73 sl., dvouslab. 7274, 7579, 264, 277, trojslab. a víceslab. 75 sl., 79, 264, 277; při vzorech jednotlivých 125 atd. (mezi tvary jmennými, jež vyhledati jest podle Obsahu); – domnělý inf. perf. -šeti 79; – inf. místo supina 80
 • infinitivni v. kmen a tvary
 • infinitní v. výrazy slovesné
 • injunktiv 12, 38, 43, 55, 129
 • interjekce 282
 • -io, -(j)o dial. konc. 3. pl. 26; – totéž m. -ějú atd. 28
 • -iom, -(j)om dial. konc. 3. os. pl. 26
 • -ιο-υ řec. příp. (-ьje) 106
 • ísc, iść v. jíti
 • iskat, íšču dial. 365
 • iskati, ištą (iskają, i-ską) stsl. 365; 116, 118
 • iskrêpnąti 248
 • -isse v lat. inf. perf. 79 isť, ísť, íst v. jíti
 • išč v. jíti
 • išču v. iskať
 • išeł, išeu, išieł, išieu, išiou, išioł atp. dial. part. šel 143
 • ištą v. iskati
 • ít, íti v. jíti
 • iterativa a durativa 139, 142, 144, 148, 157, 158, 165, 172, 173, 192, 198, 208, 225, 236, 248, 335, 342, 388, 400; 128
 • ἴϑι impt. 37
 • -iti, -íti inf. 74, 75, 76
 • -íti (z -ieti), -ěti inf. 73, 77
 • iti, idą (jьdą) 4, 131, impt. 37, aor. idъ 44, sup. 79, 119
 • itvá skr. gerund. 79
 • iu, zvratnou analogií za i, i 34, 38 a j.
 • -iu (z -u) konc. 1. sg. 6 sl.; – konc. 3. pl. m. -ějú 28
 • -iú konc. 3. pl. 24
 • -iuł dial. part. z -ił 94 ; srov. -juł a -uł
 • -iu-m lat. příp. (-ьje) 106
 • iz impt. v. jiesti
 • izdrečenьnъ 103
 • izêsti stsl. 48, 135
 • izmisati, -šą 67, 361
 • izmъvenъ part. 103
 • izvlêkъ, izvlъkъ 100
 • j hiátové 54, 131, 135, 186, 187, 268, 410, 411, 437
 • j’ v. jest
 • -j odsuto v impt. 264, 323, 333, 400 sl., 409
 • -ja, -já dial. konc. 3. pl. 26, 28
 • -ja z -i̯ē příp. kmen. part. -nt 82, a part. –ъs 99
 • -ja příp. km. inf. 69, 103, 113, 114,116, 220, 320, 321, 330 sl., 385, 386
 • -ja, -jaci, adv. z part. 89
 • (j)aachъ typ impf. stsl. 58
 • jad- stsl. 32, 48, 49 sl., 115, 116, 405, 410
 • jadą stsl. 31, 115
 • jadę, jady part. 82
 • Jagić V. 11, 12, 14, 32, 38, 48, 50, 54 sl., 66, 68, 83, 117, 194, 208, 377, 392 (a zkratky Jag., JagArch.)
 • jach aor. v. jieti
 • jachъ (edi), 2. pl. jaste stsl. aor. 48, 121, 124
 • -jachъ (z –esotm) 1. sg. impf. 30, 53 sl.
 • jakořka 89
 • Jakubec Jan 100
 • jat-, jěl- part. v jieti
 • -jam part. z -jem a -jav v. jieti
 • ja-m jest pol. 416
 • jáma, stsl. jama 100
 • jamь stsl. (z ēd-m-) 5, 410
 • já-řku v. řéci
 • jaskotati, -cu 373
 • jasniti (part. -nъ) 312
 • jasъ (edi) stsl. aor. 48, 121, 124
 • jat, jáť inf. v. jieti
 • jat-, jět-, jet- part., jati dial. inf. v. jieti
 • jatí m. jětie novotv. 184, 187
 • jav-, jěv-, jev- part. v jieti
 • -jc, -jć v. jíti
 • -jď za -d v dial. impt. 40
 • jden novotv. part. v. jíti
 • jdenie v. jitie
 • jdi, di impt., -jdit inf. v jíti
 • -jdl novotv. part. v. jíti
 • -jdout dial. v. jíti
 • je v. jest
X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).