Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<444445446447448449450451452>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [448]číslo strany tiskudobrodienie, -díní, -diní 392
 • Dobrovský 15, 18, 44, 102 (a zkratek Dobr.)
 • dobyti, -ýti 77, 78, part. dobuden 129
 • dočakati 16
 • dōd-, dad- 408
 • dodieti 228 sl.
 • dohlízeti, -žeti 337
 • docházěti 337
 • dojden, dojdíť v. dojíti
 • dojiti 347, dial. impt. dój 306 dojuł part. 94; 79
 • dojíti 132, dial. dójiť, dojdíť, dojden 133 sl., aor. 45, dondu 132; sr. došal, -šel
 • dojúcí 90
 • dokončěti 335, 338 sl.
 • -dolati, dial. -doleti, doliti 325 sl.
 • dolb- 352
 • Doležal 65, 86, 110 sl. (a zkratek Dolež.)
 • dom-, dъm- 68, 102, 103
 • domácěti sě 340
 • domnieti sě 274, 275
 • domrzať se 277
 • domýšleti sě 335, 341
 • dondu v. dojíti
 • dopantati, -cu se dial. 373
 • dopouštěti v. dopúščěti
 • doprovoditi, -zen, -ďen 310
 • doptati sě 322
 • dopúščěti, 334, 335, 342
 • dořéci aor. dořeče, dorče 169
 • dorozprávěti, -práv́ať sa 332
 • dosieci, -síci, -sahu 171
 • dosihať dial. 328
 • δώσω fut. 66
 • dospěti 220
 • došal, došel 143; sr. dojíti
 • došeptati sě 372
 • dotázati sě 360
 • dotčenie subst. verb. 257
 • dotčéti, dótč- 294
 • δτις 67
 • dotknúti 242, 256 sl., dotkv 101, 243
 • *dotýcati v. dotýkati
 • dotýkati, -ču, -kaju (sě) 323, 334, 367
 • doufati 328
 • douti v. dúti
 • dovíjěti, -eti 346
 • dovířat, -ám dial. 348
 • dovoléní dial. 107, 110
 • dra, drúc- v. dřieti
 • -dráběti, ke drobiti 347
 • Drachovský 110 (a zkratek Drach.)
 • drápati, -pu 353
 • drastiti, -ščen, -šťen 312
 • dráti, deru 198, 376, dée-, dýře- 377
 • drážditi, -žďu 301, impt. 304, 305, part. 311
 • -drážeti, ke dražiti 347
 • drbati, -bu 352
 • drbiti, -bu 300 sl., 314
 • drcati 329
 • drdlati 358
 • drebtati 369
 • dřěch aor., dřěl part. v. dřieti
 • dręchl-, drąchl- 272
 • dřěm impt. v. dřiemati
 • drêmati, -mlją stsl. 354
 • dřěn part. v. dřieti
 • dreptati 369
 • drêti, dьrêti, dьrą 198
 • -dřetý dial. adj. 104
 • dřěv part. v. dřieti
 • dřevěněti, -ňať 261
 • dřežěti, dřěeti, -žu sě 281
 • dřící m. droucí 196
 • dřiemati, dřěm impt. 354
 • dřieti, dříti, dru, dřu, dřô 194 sl., 196, 197, 198, 377, part. dřěn i -dřet, -dřít 104, 197
 • dříti, dřítý adj., v. dřieti
 • drobiti 347
 • drkotati, -cu 369, 373
 • drožatь rus. 281
 • dru, dřeš v. dřieti
 • drúzgať, -žďžu 364
 • drzenie 245
 • drzl part. v. drznúti
 • drznúti 242, 245
 • držach v. držěti
 • -držám v. -držěti
 • držeć pol. 281
 • držějúcí 91
 • držemný 93, 278
 • držěti, držu 7, 8, 281 sl., 276, 277, 278, aor. držach m. -ěch 277
 • -držěti, -držám 347
 • držieti (2sl.), držu sě 281
 • držim 92, 93, 277 sl., 281
 • držimný 93
 • držu (l sl.) v. držieti; – držu (2 sl.) v. držěti
 • drъg- 281
 • drъžati stsl. (dvojí) 281, 116
 • drъžim stsl. 93
 • dščal v. dščieti
 • dščieti, dščěju 265, 267
 • dše aor., dšen part. v. dchnúti
 • dštíti v. dščieti
 • dt-, -st- a -ct- v inf. 125 sl.
 • -ďt-, dial. -jt- v impt. 123
 • du, jdu v. jíti
 • duál 1, jeho příp. 1418, nahrazován plur. 18
 • ďubati 353
 • důdi lit. impt. 37
 • dudlati 358
 • duch aor. v. dúti
 • duj- m. dm-, dъm- (duji atd.) 177, 185 sl., 237
 • dul part. v. dúti
 • důmi lit. praes. 1. sg. 408
 • dumlati 358
 • dunati stsl., dunúti 237, 245
 • dupati 353
 • dupotati, cu 373
 • durativa, sr. iterativa
 • -duřěti 260, 267
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).