Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<404405406407408409410411412>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[408]číslo strany tisku1, 131 (laš.), vijú t. 1, 32 (pomor.), vijó t. 2, 55 (přer.) a j., vijou t. 258 (žďár.); víja t. 1, 26 (zlin.) a j., dobří ludé víja, oni nám povíja Suš. 458.

Imperativ. Sing. 2. 3. věz, stsl. vêždь, z vêd-jь, srov. § 18 č. 2. Na př. wzwiez prosbu ŽGloss. 142, 1, wzwiez ſirdcze mé ŽTruh. 138, 23, wzpouiez nuntia ŽGloss. 101, 24 atd., věz, pověz atd. Us.; věz-i-ž Us. spis., analogií podle impt. vedi-ž, nesi-ž atp. - V du. a plur. bylo vêdi-, dochované v stsl.; v slovanštině ostatní jsou za to novotvary podle sing. V č. tedy věz-: du. 1. vězvě, -va, zde nedoložené; 2. 3. vêzta, na př. wiezta to (praví Prokop svým dvěma synovcům) Pass. 315; pl. 1. vězme Us., dial. vězmy BartD. 1, 137 (sev.-opav. a laš.), vězma t. 2, 138 (zábř.); 2. vězte, na př. wiezte scitote ŽKlem. 99, 3, ŽWittb. tamt., vězte Us., dial. -ťe atd. jako v praes. indik. - V nářečích slc. za č. -z- z býv. -dj- je -dz-, srov. I. str. 505 sl., a zní tedy tento impt. vedz, vedzme, vedzte Hatt. slc. 141, povědz, povědzte atd. BartD. 1, 64 (val., místy) a j.

V ob. usu nč. je k vyzvěděti impt. vyzvěď, vyzvěďte, novotv. podle vz. III. 2.

dad-.

Psl. dad- je ze staršího dōd-, jež vzniklo z koř. dō- dare: z kořene tohoto bylo reduplikací *de-d-, praes. sg. 1. *ded-mi, to však vlivem tvarů s dō- změněno v dōd-mi, jež podle lit. praes. sg. 1. důmi a slov. damь dlužno předpokládati jako původní tvar baltoslovanský.

Z kmene dad- je praesens a imperativ; tvary ostatní jsou dílem z km. dad-o-, dad-e-, dílem z koř. da-, a jsou vyloženy a doloženy v §§ 59 a 105.

Praesens sing. 1. dám stsl. damь, z *dad-mь; na př. dam ŽKlem. 2, 8, já daam Pror. 26ᵇ atd., dám Us. - Sing. 2. stsl. dasi, z *dad-si, v č. nedochováno; za to je dáš, vzniklé přetvořením z býv. dási a podle děláš atp., na př. ač ty das ŽGloss. 103, 28, das věděti ŽKlem. 15, 10 atd. dáš Us. - Sing. 3. stsl. dastъ, z dad-tь; v češt. tvar střídný nedochován. Je tu za něj dá, podle dělá atp., na př. až bóh daa Štít. ř. 63ᵇ atd., dá Us. - Du. 1. dávě, -va, stsl. davě, z*dad-vê; na př. dawye liudem dosti smiechu Mast. 4. - Du. stsl. 2. dasta a 3. daste, z *dad-ta a *dad-te, v češtině nedochováno; za to bylo 2. 3. dáta, podle děláta atp., ale nemám dokladu. – Plur. 1. dáme, -my, stsl. damь atd., z dad-mь; na př. ž’ sě pro tě na smirt damy AlxBM. 6, 24, dáme Us., dial. -mè atd. jako v § 54 - Plur. 2. stsl. Da-ste, z dad-te, v č. nedochováno; za to je dáte, podle děláte atp. Us. stč. i nč., dial. -ťe atd. jako v § 54. - Plur. 3. dadie zúž. dadí, ze staršího daďá, psl. dadętь z -nti, srov. § 14. Na př. dadie ŽKlem. 103, 12, (oni) slávu wzdagie omylem m. vzdadie hymnum dicent t. 64, 14, než mi tři hřivny dadye Mast. 371, dadye t. 185 t. 187, panošě (mísu) lotróm dadie Hrad. 106ᵇ, ať svědečstvie dadye Pass. 368, Jezukristu jeden den přebyti

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).