Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<321322323324325326327328329>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[325]číslo strany tiskuHrad. 71ᵃ, hledagiuci ŽKlem. 5ᵃ; by̆wayucze svD. 71, dawagiuce poličky Hrad. 86ᵃ; czakagijcz Štít. ř. 25ᵃ, klekagijcz t. 165ᵃ atd.; dělaje, dělajícUs.; dial. čekaja Suš. 438, klepaja na okno Šemb. 35 (mor.), dělaja BartD. 2, 82 (olom.), volajúc slc.; adv. řikajec BartD. 2, 258 (žďár.), srov. § 35 č. 11.

d) Participium -mъ: znám, -a atd. stč. i nč., ze zъnajemъ, -a atd.

e) Participium -lъ: dělal, -a atd., psl. dêlalъ, -a atd. Na př. zzlychal svD. 25 atd., dělal Us., vołał BartD. 1, 37 (stráň.) a j., volal slc. Zdlouženo -ál: volál chod. 57, habych nedbál chodHan. 266, nečekál t. 82. čekáli sme t. 160, vychovál sem t. 293, vychováli t. 84, poznál t. 97, poznála t. 190, poználi ste t. 232 a j. (ale tu také: dělal 29, hudělal 12, staral se 208, starala se t., žehnal 296 atd. ), vołáł fem. vołała BartD. 1, 61 (val.), vołoł (z -áł) f. vołała t. 101 (laš.), volál t. 2, 147 (slavk.). Srov. § 39 č. 1 a 6.

f) Participium -ъs: dělav, -vši, -vše, psl. dêlavъ, -vъši, -vъše. Na př. zegmaw jě Ol. Deut. 21,11, ani jich wídawſſe svD. 23 atd., dělav, -vši, -vše Us. spis.

g) Participium -nъ: dělán, -ána atd., psl. dêlanъ, -a atd. Na př. vkaraan Štít. ř. 144ᵃ, by dievka králem poznana PilD. atd., dělán Us.

h) Substantivum verbale dělánie, kázanie, , z -anьje. Na př. vpoznane t. j. u poznánie in cognitione(m) Greg., wolanye ŽKlem. 9, 13 atd., dělání Us. O kvantitě slabiky předposlední v. v § 45.

Některá slovesa jednotlivá tohoto vzoru.

dělaju, dělati, stsl. dêlati. Part. dělal Us.; z dvojího tu -l- se první vynechává a jest dial. děáł, děáła, děáło pl. děáli BartD. 2, 128 (zábř.), 144 (chrom.), 232 (kunšt.), 248 (žďár.) a j.

-dolaju, -dolati, odolati, udolati Us., zdolať slc. Doklady nejstarší a nejhojnější jsou při odolati. Praes. odolaju atd.: tiem odolaſs mnohé vojně NRada 499, kto mně v smutcě viec odola LAl. e, vašě moc všemu odolaa AlxM. 1, 16, jehož (Kristova) moc všemu odola Kat. v. 3296, ať pohanstvo odola t. v. 2866, odolat tobě milost má EvOl. 105ᵇ, lidé tomu odolagi NRada 1671 atd. Impt. odolaj atd.: odoley vždy zlobě NRada 1097. Aor. odolach atd.: vztřěštěchu osi i kola (vozův), nebo jim kořist odola AlxV. 1848. Inf. odolati: abychom mohli odolaty VstúpDrk. 48, proti diáblu mámy odolaty Kruml. 65ᵇ, nepřátelóm nemohli odolati Mart. 44ᵃ atd. Part. odolajě atd.: aby odolagycz korunováni byli ML. 59ᵃ; part. odolal atd.: aby neodolal Alb. 9ᵃ, aby odolaly (-li) ML. 59ᵃ atd. Nč. praes. odolám, impt. odolej, inf. odolati, part. odolal plur. odolali atd. Jg. a Us. spis. Sloveso odolati drží se v jazyku spis. a dílem i v ob.; ale nerozumí se mu vždycky, a z nedostatečného porozumění vznikají pak odchylky oddolati a odvolati

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).