Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<318319320321322323324325326>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[322]číslo strany tiskutvary jmenné:

inf. dělati; sup. dělat;

participium

-nt: dělajě ze staršího -ja, dělajúc-;

-mъ: znám, -a atd.;

-lъ: dělal, -a atd.;

-ъs: dělav, -vši, -vše;

-nъ: dělán, -a atd.:

subst. verb.: dělánie.

K tvarům jednotlivým.

Praesens. Sing. 1. dělaju, -iu, -i, psl. dêlają; na př. na život ti otpoviedaíu i o dceři ť ničs netbaíu DalH. 39, na vašě dary netbayu ale odplaty od Jezukrista czakayu Pass. 455, netoliko nezadayu, ale juž na to nic netbayu a juž světské chvály nehledayu, přěd ničímž nebiehayu t. 467, wzpowiedagiu sě tobě ŽKlem. 11ᵇ; ſchowagi sě observabo me ŽWittb. 17, 24, jáz hledagy . . zadagy DalC. úv. 1, hledagy Hrad. 36ᵇ, dawagy jej v ohřeb Rožmb. 262, jáz nezadagy Pass. 457, jehožto já poſielagy Krist. 89ᵇ (já) závory železné zlamagy Pror. Isa. 45, 2, já nepřistúpaji ani dávaji Trist. 137, já to znaji (rým: králi) t. 128 atd.; – novotvar dělám, podle § 7, A) č. 4; na př. hledam Hrad. 36ᵇ (vedle hledagy tamt.), poznam Alb. 84ᵃ, vzjědu a porubaam Pror. 27ᵇ, na život ti otpoviedám i o dceři ť nic netbám DalJ. 39 podle rkp. L a Ff atd., dělám, volám Us. č. i slc. – Sing. 2. děláš, stažením atd. z psl. dêlaješь; na př. znamenaas ŽGloss. 90, 8, osvěciješ a zachowawaaſſ Štít. ř. 168ᵃ, karaaſſ t. 137ᵃ atd., děláš, voláš Us. č. i slc. – Sing. 3. dělá, z dêlajetь; na př. jenž sě wzy̆wă PilA., jenž nepomní ani tbă Jid. 119, jenž zehnaa Pass. 23, královna o mne netbaa t. 43, jenžto ſyekaa Pror. 8ᵃ, jenžto upomynaa t. 17ᵃ, ktož poſluchaa Pror. 9ᵇ, wolaa prorok t. 232ᵃ atd., dělá, volá Us. č. i slc.; o tvaru s -t: roſtekat ſa t. j. roztékát sia liquet Greg. v. § 9; – novotvar podle V. 4 dělaje zřídka: ona j’mu laje a ’n ot nie preč uplakage JidDrk. 62, příde druhý (žalovaný) ptajě jeho (konšela za obhájce), a když sě jeho doptage, bude řéci atd. Hrad. 128ᵃ, poczynage ſie o trogiech ſtawiech ŠtítSázav. 28ᵃ, poczynage ſie o osmeru blahoslavenství t. 223ᵇ*[6] Sem nepatři doklady, kde psané -age je participium a nikoli 3. os. sg.: z bláta zdwihage chudého ŽKlem.Ann. 8. 2, kdež zdwihage podle Vulg. I. Reg. 2, 8 je za lat. elevat, a podle Paterovy poznámky ve vydání ŽKlem., k tomuto místu za erigens latinského textu jiného; byly tu tedy v textě lat. varianty elevat a erigens a v ŽKlem. je wzdwihage part. za lat. erigens; — tuto sě omluwage Eusebius i mluví na krátcě JeronMus.2 (nápis kap. VI), t. j. sě omlúvaje (part.) i mluví, vazba přechodníku přítomného, spojeného spojkou i s indikativem následujícím.). – Du. 1. dělávě, -va, stsl. dêlajevê

X
6 Sem nepatři doklady, kde psané -age je participium a nikoli 3. os. sg.: z bláta zdwihage chudého ŽKlem.Ann. 8. 2, kdež zdwihage podle Vulg. I. Reg. 2, 8 je za lat. elevat, a podle Paterovy poznámky ve vydání ŽKlem., k tomuto místu za erigens latinského textu jiného; byly tu tedy v textě lat. varianty elevat a erigens a v ŽKlem. je wzdwihage part. za lat. erigens; — tuto sě omluwage Eusebius i mluví na krátcě JeronMus.2 (nápis kap. VI), t. j. sě omlúvaje (part.) i mluví, vazba přechodníku přítomného, spojeného spojkou i s indikativem následujícím.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).