Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<331332333334335336337338339>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[335]číslo strany tiskue) Participium -lъ: sázal plur. sázěli, atd., ze staršího sáȥal pl. sáȥali, psl. sadjalъ pl. sadjali. Na př. roſuzal bi t. j. rozsúźal by deliberaret Greg., obnauala bi t. j. obnáv́ala by repararet tamt.; puſczal Hrad. 135ᵃ, aby neprzipuſſtyala Štít. uč. 39ᵇ, nebe pokrm ſpuſczalo Pass. 49, nepuſczieli t. 585 atd.; otpuſczyel Modl. 26ᵃ, by sě domyſſlel AlxB. 8, 16, bych co zamyſſlel t. 8, 17, sv. Jan knězě zaſlanyel DalC. 34, zlost jich pokuſſyela Hod. 76ᵃ, ciesař ſtrzielel Lobk. 61ᵃ, Konstantin je (nepřátely) porazel t. 67ᵃ a j. (v Lobk. již všude -e-), aby zabjgeł Br. Ezech. 21, 10, otec nepjgeł t. Jer. 22, 15 atd., sázel pl. sázeli Us.; věšal krk. 54, kácał BartD. 2, 30 (holeš.), roznášała t. 1, 341 (zlin.), házało t. 178 (val.), vypožčali t. 166 (val.), zháňali t. 343 (zlin.), že stě mne bijali Suš. 119, vracal, vracali slc. Zdlouženo: stříláł BartD. 1, 79 (rožn.), dobíjáł t. 2, 305 (val.), rozdonášał t. 1, 170 též). Srov. § 39 č. 1 a 6.

f) Participium -ъs: sázav, -ěvši, -ěvše, ze staršího sáȥav, -avši, -avše, psl. sadjavъ atd. Na př. dokonchzaw tu mšiu ApŠ. 28, ſkonczaw svú modlitvu Hrad. 80ᵃ, ſkoncziewſſy Pass. 106, t. 203 atd.; sázev, -evši, -evše Us. spis.

g) Participium -nъ: sázán plur. sázěni atd., ze staršího sáȥán pl. sáȥáni atd., psl. sadjanъ. Na př. kvietím obwieſſan Pass. 87, octem napagan Modl. 57ᵇ, Kristus oblaczan jest Kruml. 477ᵇ, aby nebyla puſczana Pass. 480, střiebro prziepuſczano ŽWittb. 11, 7, víno mělo býti pokuſſano Comest. 69ᵃ; pro přehlas. sázěni atp. nemám dokladu starého; odchyl.: jeho rucě a nozě byly probyganye ML. 123ᵇ, biechu kamenny wſtupny pro bláto vſtawany Otc. 477ᵃ; bude kragino LegVít. 49ᵃ (m. -áno, rým přikázáno), pasóv drahých pobigenych Baw. 215 (místo -aných, rým: přejímaných) atd., sázen pl. sázena atd. Us.; dial. střílaný BartD. 1, 80 (rožn.), kácaně t. 2, 30 (holeš.) atd. Za -ěn- zdloužené -ien- a zúžené -ín-: ſnáſſijena Hrub. 293ᵃ, ſnáſſijeny t. 377ᵇ, (dům) židům dopauſſtijn býti nemá KolČČ. 288ᵃ (1559), ſmáčjn Br. Dan. 4, 12, ſmáčjno t. 5, 21 atd., srov. § 43 č. 3.

h) Substantivum verbale sázěnie, nč. sázení, ze staršího sáȥanie, psl. sadjanьje. Na př. zabygyenye veliké Pror. 24ᵇ, sázení Us. S -a- m. -ě-, jako v part. a jinde: w oprawanyu in directione ŽGloss. 118, 7; dial. stavjanje BartD. 1, 42 (hroz.), sadzanie slc. Slabika předposlední je proti obyčeji dlouhá ve val.: sázání, házání, snášání, krájání (Us. venkovský), sázéní, házéní, snášéní, krájéní (Us. městský, podle zvláštního pozorování a sdělení dr. J. V. Nováka).

Některá slovesa jednotlivá tohoto vzoru.

Slovesa sem patřící jsou valnou většinou iterativa k slovesům jiným, nejvíce k slovesům tř. IV, na př. sázěti iter. k saditi. V koncovce jejich kmenové, č. sázě- ze sá?a- psl. sadja- atd., pojí se souhláska kmene

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).