Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<317318319320321322323324325>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[321]číslo strany tisku1. vzor a) dělati, dělaju, b) sázěti, sázěju.

Sem patří slovesa třídy páté, jejichžto kmen praesentní utvořen jest z infinitivního příponou kmenotvornou -jo, -je, na př. z kmene inf. dêla- kmen praes. dêla-jo-, dêla-je-, z kmene inf. sadja- kmen praes. sadja-jo-, sadja-je- [= Lesk. III. 2. A. a)].

V češtině je tu ještě činiti rozdíl mezi slovesy s kmenem infinitivním a) tvrdým dêla- a b) měkkým sadja-, poněvadž se při kmenu měkkém vyvíjejí hláskové změny jiné, než při tvrdém; proto rozeznáváme vzory 1ᵃ dělati a lᵇ sázěti.

1ᵃ dělati, dělaju.

Tvary vzoru tohoto jsou

praesens indik.:

sg. 1. dělaju, -i; -ám

2. děláš

3. dělá

du. 1. dělávě, -va

2. děláta

3. děláta

pl. 1. dělám, -me, -my

2. děláte

3. dělajú, ;

imperativ:

sg. 1. –

2. 3. dělaj

du. 1. dělajvě, -va

2. 3. dělajta

pl. 1. dělajme, -my

2. 3. dělajte;

imperfektum:

tvar delší

sg. 1. dělajiech

2. dělajieše

3. dělajieše

-jie- ze staršího -já-;

du. 1. dělajiechově, -va

2. dělajiešta, sta

3. dělajiešta, -sta

pl. 1. dělajiechom, -me, -my

2. dělajiešte, -ste

3. dělajiechu,

tvar kratší

sg. 1. dělách

2. děláše

3. děláše

du. 1. děláchově, -va

2. dělášta, -sta

3. dělášta, -sta

pl. 1. děláchom, -me, -my

2. dělášte, -ste

3. děláchu;

sg. 1. dělach

2. déla

3. déla

aorist:

sg. 1. dělach

2. děla

3. děla

du. 1. dělachově, -va

2. dělasta, -šta

3. dělasta, -šta

pl. 1. dělachom, -me, -my

2. dělaste, -šte

3. dělachu;

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).