Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<319320321322323324325326327>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[323]číslo strany tisku(-va), zde nedoloženo. – Du. 2. 3. děláta, stsl. 2. dêlajeta 3. dêlajete: když dva ſedata Štít. uč. 8ᵇ, když spolu jsta, oplzle wzhledata na sě ŠtítMus. 10ᵇ. – Plur. 1. dělám, -me, -my, z dêlajemъ, -me, -my; tvar -ám jen dotud, dokud nebyl vznikl stejně znící novotvar pro sg. 1., o němž viz zde napřed; na př. co meſſkamy svD. 59, nezadamy Mast. 337, masti nehledamy t. 338, děláme, voláme Us. stč. i nč. a slc., vołámy BartD. 1, 76 (val.) a j.; dial. -mè atd. jako v § 54. – Plur. 2. dêláte z dêlajete, na př. jižto hledaate hospodina Pror. 38ᵇ atd., děláte Us., dial. -ťe atd. jako v § 54. – Plur. 3. dělajú, -iú, dêlajątь; na př. (zloději) vcradaiu HomOp. 177ᵃ, z chlapóv šlechtici bíuaíu a šlechtici syny chlapy gmíeuaíu DalH. 41, z jich rodu nemoci gmíeuaíu, druzí sě wzthiekaiu t. 30, jemužto (městu) rziekayu Troja Pass. 328, jižto dyelagiu zlost ŽKlem. 8ᵃ, (lidé) wzpomynagyu DalC. 20, (lidé) rzyekagy tamt., ježto vffagyy v modly Pror. 31ᵇ, ti ješto rozſtyeragyy siet t. 14ᵃ atd., dělají Us., volajú slc.; dělaj’ Us. ob., tvar význačný pro vzor tento na rozdíl od vz. I. 7 a V. 4 (o příkladech tomu podobných z doby starší viz v § 14, A, a); dial. , -um atd., jako v § 54.

V nář. laš. jest -a-, -o- za -á-, a také -um za -ám, srov. I. str. 123; tedy: sg. 1. vołam n. -om n. -um, 2. vołaš n. -oš atd. BartD. 1, 101 a 128.

144. Imperativ. Sing. 2. 3. dělaj: netbay na to Jid. 119, NRada 77 atd., vołaj BartD. 1, 7 (zlin.) a j., volaj slc.; přehlas, -ej: dělej Us. – Du. 1. dělajvě, -va: nedajva DalJ. 28 podle rkp. Ff. – Du. 2. 3. dělajta: netbayta a sě nelekayta Kat. v. 2544 sl. – Plur. 1. dělajme, -my: zlamaymy okovy dirumpamus ŽWittb. 2, 3 atd., vołajme, vołajmy BartD. 1, 90 (stjick.), volajme slc.; dial. -mè atd. jako v praes. indik.; přehlas. -ejme: dělejme Us. – Plur. 2. 3. dělajte: onamo dojíti zadayte HomOp. 154ᵃ, nedotikaite ſie jich ŽKlem. 156ᵃ atd., vołajte BartD.1, 90 (stjick.) a j., volajte slc.; dial. -ťe atd. jako v praes. indik.; přehlas. -ejte: dělejte Us. – Slabika -aj- je z býv. -aji-, srov. § 18 č. 1, b). Souhláska její se někdy vynechává a zbylá samohláska bývá pak zdloužena, srov. I. str. 538; na př. utiekaj človeče a zpowyeda dobrú zpověd t. j. zpoviedá m. -aj EvOl. 107ᵇ, odpoczywaz t. j. odpočíváž m. -vajž PassKlem. 157ᵃ, pochowaz jeho t. 91ᵃ, znamenaz Pulk. 42ᵇ, t. 157ᵃ a j., vbieraz (oleje) tolle Lit. 4. Reg. 4, 11, nemeſkaz synáčku Baw. 144ᵃ, ktož sě chce zpoviedati, rozpomynaz a rozgymaz v svém srdci OlMüllD. 716; rovněž tak v přehlasovaném -ej-: nesmeké synečku Suš. 223, zavolé, voléte BartD. 2, 165 a 175 (brn.) a j., počké, deléte Autr. (křižan.) atd. – Zvratnou analogií podle známé změny ý-aj-ej bývá zde naopak ý za aj neb ej, srov. I. str. 138; na př. nedawy m. nedávaj ŽWittb. 26, 12, nedý m. nedaj v Pass. tišť. v leg. o rytířích v. 272 a 311, poſluchite JiřBrn. 1, poſluchyte t. 60, tak dyely m. dělaj AlchAnt. 13ᵇ, daymy (dýmati) t. 61ᵃ, dymy t. 99ᵇ, nechy t. 12ᵇ, ohledy t. 11ᵇ, przidawy t. 56ᵇ, ſchuowy t. 14ᵃ, wybyry t. 9ᵇ atd., enom se mně milá

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).