Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<281282283284285286287288289>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[285]číslo strany tiskuBartD. 1, 26 (zlin.) a j, slc. chcú chcó chodit k nám Suš. 245, voni chcou Šemb. 32 (krk.), chcou BartD. 2, 259 (žďár.), chcou a scou Hoš. č.-mor. I, 81, zcou Šemb. 42 (mor., podhor.), chcu Lor. h.-ostrav. 59; – kontaminací tvaru chtí, chtějí a chcú, scú vzniká dále scí: rodiče scí BartD. 2, 281 (dač.); chcejí tamt.; a zcejí Šemb. 42 (mor. rychmb.). – Impt. chtěj atd.: chtiey neb nechtiey ŠtítOpat. 26, chtějte neb nechtějte Br. Jg., chtěj Us.; novotvar chci atd., podle praes.: chci, chcime, chcite BartD. 1, 80 (rožn.), nesci t. 2, 167, chcij, chcijmy, chcijťe t. 1, 132 (laš.), slc. chci; kontaminací tvarů chtěj a chci je chcej: chcé BartD. 2, 208 (třeb.) a j. – Impf. chtiech atd.: kněz rád chtieſſe pomeškati Hrad. 145ᵃ, chtieſſe t. 10ᵃ, nechtieſſe t., (opat) chtieſſe umřieti Otc. 359ᵃ, chtijſſe Alxp. 8, nechtiſſe GestM. 150 (110); – novotvar podle III. 2. chtějiech atd.: jenž chtiegiſe Otc. 4ᵇ, chtiegiſſie t. 4ᵃ, nechtiegiſſe OpMus. 18ᵃ.– Aor. chtěch atd.: Prokop nechtie rád opatem býti Hrad. 8ᵃ; – chotěch atd.: wzzchotye sě jemu ovocě Jid. 78, potom sě jemu wzchotye jiesti Mat. 46. – Inf. chtieti atd.: co by chtijety měla Štít. ř. 55ᵇ atd., chtíti, chtít Us.; někdy zkrác. chtět Us., BartD. 1, 26 (zlin.), t. 2, 125 (zábř.)aj.; s chc- atd.: nebude chczieti ŠtítMus. 114ᵃ, chceť slc., chceť BartD. 1, 91 (stjick.), chcet t. 56 (dol.) a j., chcit t. 2, 208 (třeb.), scet t. 1, 38 (lip.), t. 2, 187 (tišň.) a j., chtět a chcet, scet Hoš. č.-mor. I. 81, II, 100. – Part. chtě atd.: král zamysli chtye jěti lovit PilB., tet j’ho chtye mučili vsadi v olej vrúcí ApŠ. 4, hna a ktye svým pomoci AlxV. 1683, (tento) chtie ChelčP. 27ᵃ, (já) chtě Háj. 260ᵇ, šírost zempná chtyeczi sě vydřieti z kořen PilC., kteráž chtiecy Háj. 65ᵇ, vrábata z hniezda chtyecze LMar. 43, chtyecze DalC. 8, přijiesti sě rádi chtyecze AlxV. 1417 (opravou z kch-), chtjc Let. 441, nechtice Háj. 35ᵇ, chtjce Br. Jon. 1, 13, chtjce Beck. 1, 6, chtě, chtíc Us. spis., nechtíc TomP. 3, 461, chtíce t. 3, 511 atd., dial. nechťa BartD. 1, 26 (zlin.) a j.; – novotvar podle III. 2 chtěje atd.: chtiege ChelčP. 33ᵃ, Háj. 260ᵇ, Br. Jer. 37, 11, chtěge Beck. 1, 10 (předml.), nechtiege Háj. 235ᵃ, chtiegic t. 13ᵇ, chtiegicze KolA. 1513, nechtiegijce Háj. 307ᵃ atd., chtěje, chtějíc Us. spis. (vedle chtě), chtěje Pal. 4, 1, 165, chtějíce t. 45, chtěje je trestati TomP. 3, 633 atd., dial. chtějíc BartD. 2, 90 (olom.); – o adj. chtějící v. § 35. č. 12; – dial. novotvar -úc, -úci: nechťúc BartD. 1. 77 (val.), vťuci (sic) t. 122 (laš.); – dialektické stč., chciec a nč. vých. chca, chceja, s chc- přejatým z praes.: chcziecz jej osočiti Kat. v. 58, chca BartD. 1, 26 (zlin., vedle chťa), t. 2, 29 (holeš.) a j., chceja t. 1, 80 (rožn.), nechceja t. 2, 196 (tišň.) a j.; slc. chcúc Hatt. slc. 145, chcejúc Pastrn. 130 (slc.). Za lat.: non deus volens iniquitatem tu es žalm 5, 5 je stč.: ne bóh chtye nepravedlnosti ty jsi ŽPod.; naproti tomu v ŽWittb.: bóh nechcze křivdě ty jsi, a v ŽKlem., i ŽKap.: bóh nechce zlosti ty jsi; v žaltářích Wittb., Klem. a Kap. zajisté tu není rozuměno part., nýbrž indik., ovšem v neshodě s textem lat. – Part chtěl atd.: chtyel PilD., Ktyel-li bych to vše klásti AlxV. 667, ko[286]číslo strany tiskumorník

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).