Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<280281282283284285286287288>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[284]číslo strany tiskuchóceš: zchůceš-li peníze Us. Bosk. Jg. – Sing. 3. chce atd.; na př. chce CisMnich. 98ᵃ, chcze Jid. 74, Mast. 216, Hrad. 6ᵇ atd., jenž wzechce ŽKlem. 111, 1, píti jim se zechce Troj. 224ᵇ atd., chce Us., BartD. 1, 80 (rožn.) a j.; sce t. 1, 359 (frýd.); kto cze býti AlxV. 846, ano mi ſye czhe (sic) MastDrk. 152; chtie-ly kto vody míti t. j. chťe-li Mill. 94ᵃ, že chtie radějše umříti než živa ostati Mand. 53ᵇ; – chóce: jenž wzchocze mnoho volet ŽWittb. 111, 1, newſchoce sě jemu píti Krist. 52ᵇ, když se jim wzchuce píti t. j. vzchůce Mill. 44ᵃ. – Du. 1. chcvě, chcva: kdy sě chczwie na trh bráti Hrad. 124ᵇ, vinna chczwa býti Pass. 355; chcevě, chceva: chczewie-ľ jíti Hrad. 124ᵇ, chcewa věřiti Pass. 337; chcema: co chczema učiniti? Otc. 395ᵃ. – Du. 2. 3. chcta: (Tym a Komon) ju (Lidmilu) chczta zabiti DalC. 26, (uši) jie (pravdy) slyšeti nechczta Štít. uč. 25ᵃ. – Plur. 1. chcmy atd.: co chczmy sdieti Hrad. 74ᵃ, nechczmy t. 115ᵃ, chczmy DalC. 34, Ol. 2. Mach. 1, 18, chczme vstáti Růž. 3, nechczme EvTřeb. Jan. 10, 33, chczme Ol. 2. Reg. 21, 4, Lit. 2. Mach. 11, 23, Sal. 50, Hilar. 19ᵇ, Ben. 4. Reg. 7, 3, KabK. 25ᵃ, t. 31ᵇ, Tovač. 10 a j., Let. 598, Háj. 15ᵇ, t. 145ᵇ, nechcme t. 9ᵃ a j.; v Šaf. Poč. 24 je také chcm, bez dokladu; chcemy atd.: co chczemy učiniti Hrad. 2ᵃ, na které chczemy lesy jíti, kde chczemy loviti počieti t. 5ᵇ, nechczem meškati DalC. 3, chcem Háj. 384ᵃ atd., chceme, chcem Us., chcemy BartD. 1, 133 (laš.), chcéme t. 80 (rožn.); že chtiem prakuov nadělati t. j. chťem Mill. 91ᵃ; z toho i chtim Perw. 10 a j. (list. slez. XVI stol). – Plur. 2. chcte: ač chczte ApD. d, nechczte-ly po našiej vóli býti DalC. 72, chczte-li to viděti Pass. 80, nechczte EvTřeb. Jan. 5, 40, nechſte t. 8, 43 (2krát), co chcte mi dáti HusPost. 37ᵇ, co mi chczte učiniti Trist. 111, co chczte t. 116; chcete atd.: kto chczete rádi slyšěti Mast. 133, čso chczete Hrad. 10ᵇ a j., hczyete EvVíd. Jan. 5, 47 atd., chcete Us., chcéte BartD. 1, 80 (rožn.), chcétě t. 85 (stjick.), kcete Pastrn. 146 (slc., místy). – Plur. 3. chtie, chtí: jižto chtie ŽKlem. 39, 15, (Čechové) sě nechtye modliti DalC. 44, dietky chtie hladem zemřieti Hrad. 124ᵃ, chtie-li (páni) lakomstvo přemoci ŠtítMus. 41ᵇ, zvaní chtije-li vezmú to orudie a dějí je kam chtije Alxp. 54, (lidé) chtij ChelčP. 14ᵃ, že chtí sobě opatřiti pána Let. 432, že svoliti nechtí t. 431, nechtj Ben. Isa. 2, 6 aj., chtí Us. spis., že držeti se chtí Pal. 4, 1, 77, zda-li se chtí přídržeti TomP. 3, 481, kozlové chtí hlodati t. 4, 16 atd.; – novotvar chtějí, podle III. 1: již chtiegi mému zlému Hlah. žalm. 39, 15, věděti chtiegy EvOl. 107ᵇ, zemané chtiegi Griz. 158ᵃ, že se chtiegi ciesaři dáti Baw. 177 (verš má 9 slabik místo 8, tedy m. chtie), kteříž ve ň nechtiegi slušeti t. (též), (mnozí) chtiegij ChelčP. 33ᵃ, jej míti chtiegij Háj. 153ᵃ, chtěgij Puch. 141ᵇ, chtěgj Br. Isa. 58, 2 a j., chtěgij Papr. Ob. 19 a j., oni nechtěgi Beck. 1, 15 atd., chtějí Us. spis. vedle chtí, litovati chtějí Pal. 4, 1, 127, chtějí státi TomP. 3, 537 atd.; – jiný novotvar chcú atd., hlavně na území východním, utvořený podle chcu, chceš atd : děti chcú chleba Suš. 51, chcú

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).