Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<439440441442443444445446447>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • bojati sę 118, 279
 • bojím se, boju sě v.báti sě
 • bojovánie, 108
 • bojovati, bojuju, -iji 80, 399, impt. 400, 401
 • bojúcí (sě) 88, 90, 280
 • bol slc. part. v. býti; – bol subst. 266
 • bolejúcí 266
 • bolêti, bolją 281
 • boleti, -eju, -ím a b., boľu 265, 266, 278, 281
 • bolją v. bolêti
 • Bopp 44, 53, 406, 411
 • borją sę v. brati sę
 • bósti, bodu 46, 110, 115, 124, 125, 126, 128; bóct atp., buść 126, 128; boď! dial. budž! 128; srov. basъ, bód, bódéł, boden
 • bouchati v. búchat
 • bouřiti v. Briti
 • -bouzeti v. -búzěti
 • Boyer 117
 • bradatъ stsl. 102
 • Brandl V. 78
 • Brandt 51
 • bránie, braní 107, 108, 110, 377
 • brániti 80, braň! 306, sup. 308; 434
 • bráti, beru, béřeš 4, 33 sl., 69, 72, 73 sl., 76, 80, 82, 97, 103, 113, 114, 116, 234, 320, 376 sl., vzor 374, 375 sl.; béří 3. pl. 375, impf. beřiech 57, 376
 • brati sę, borją sę 118
 • Bratrská bible 86, 413 (a zkratek Br.)
 • brázditi, -žden 311; dial. nebražď! 41
 • brblati 358
 • brbontati, -cu 372
 • brču v. brkati
 • brd-, břd- v. břísti
 • brebtati, -cu 369
 • břécť v. břísti
 • bręčati stsl. 281
 • brečeti, břěčěti, -ču 281
 • bred-, bredą, bředu v. břísti
 • brêgъ part. v. brêšti
 • brechati, -šu 365
 • breptati, -cu 369
 • bresti stsl., břésti v. břísti
 • brêšti stsl., part. brъgъ a brêgъ 100
 • brešu v. Brechti
 • břěžditi sě 347
 • břid-, bříd- 128; břid- z brьd- 130, 133, 138
 • briją, břiji v. bříti
 • břísti, brdu, bředu 122, 123, 128 sl., 4, 68, břécť atp. 126, 128
 • bříti, břiji, stsl. briti, -ją 219
 • brkati, brču 367
 • -brknúti 242
 • brod- 128
 • broditi (sě) 129, brozen 310
 • brousiti v. brúsiti
 • brozen v. broditi
 • bŕst v. břísti
 • Brückner 12, 30, 46, 83, 84
 • Brugmann 4, 23, 30, 52, 82, 102, 103, 106, 129, 382, 388, 397, 405, 406, 410, 411 (a zkratek Brugm.)
 • brúsiti, impt. brus 306, bruš 41
 • brychati, -šu 364
 • brýzgať, -žďžu 364
 • brъgъ part. v. brêšti
 • brьd- 130, 133, 138; sr. břísti
 • bščieti, bštieti v. blščieti
 • bʼú, biú v. bíti
 • bublali 356
 • bůcť v. bósti
 • bud- v. bad-; – bud-, byd- 122, 129, 207
 • buda, dial. buda, beda part. 83, 85, 87, 126, 129; 86 sl.
 • budaci, buďaci adv. 89
 • budiech impf. 129, 431
 • buditi, -zen 118, 310, 336, sup. 308
 • budoucí srov. čas a futurum; – budúcí 84, buduocí m. -úcí 87
 • budu 31, 129, 207, dial. bodo, budem 426, budema, -ta atp. 15, 16. impt. buď, byď, byjď, bed, biď, bêď 129, buděm 39, 122, 129, perifr. budu nésti 425 sl., b. nesa, přinesa 434, b. nesl 426 sl., buď nesa 434, buď nes, přines 435, budu nesen 432, buď nesen 432, budiech nesen 431
 • budź impt. v. bósti
 • búchať, -šu 364
 • buchnúti 244
 • buchotati, -cu 372
 • bůj sa, buj se impt. v. báti sě
 • bujati stsl. 261, 266
 • bujěnie 260
 • bujěti, bujěju, bujím, búj- 266; 261, 264, 265
 • buł fem. buła a była v. býti
 • bʼul fem. biła v. bíti
 • bumbotati, -cu 372
 • bundans got. 102
 • buoj sě impt. v. báti sě
 • búřiti, buř! 306 ; 303
 • Burnouf 67
 • buść v. bósti
 • busiu fut. lit. 66
 • Buslajev 65
 • bůsti v. bósti
 • búšu v. búchat
 • buzen v. buditi
 • -búzěti, -bouzeti 336
 • by 2. 3. sg. viz bych, ustrn. by místo 1. sg. bych 428; m. 1. pl. bychom, 429 sl.; m. 2. 3. du. bysta, -šta 429; m. 2. pl. byste, -šte
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).