Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<442443444445446447448449450>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • čpěti, čpieti, čpíti v. ščpieti
 • čr-, čř- (čřieti) mění se v čtr-, čtř-, štr-, štř-, čstř-, tr-, tř-, stř- 198
 • črêti stsl. 197
 • čřieti, čru, čřeš 154 sl., 197 sl.; sr. čr-, čř-
 • črněti, černěti 261, 265, 266 sl.
 • črniti 266, 308
 • čru v. čřieti
 • črveněti sě 264
 • *črъpą stsl. 100, 155
 • čstíti, ctíti, čšču, ctím 8, 40, 72, 73, 76, 302, 303 (3. pl.), 304, 305, 307, čščen atp. 312
 • čstr-, čstř- v. čr-, čř-
 • čšč-, čšť-, čť- v. čstíti
 • čtát dial. v. čítati
 • čtenie, odch. čtění, četeni 130
 • čti 1. sg. (ze čšti) v. čstíti
 • čtl, četl v. čísti
 • čtr-, čtř- v. čr-, čř-
 • čtu, part. čtyl, čtyno v. čísti
 • -ču m. -ku v dial. konc. 1. sg. 160 sl.
 • čuju v. čúti
 • čukytati, -cu 373
 • čunie v. čutie
 • čú.š, číš adv. 236
 • čúti, čują 112, 203, 232
 • čúti, číti, čuju, čiji 70, 72, 74, 78, 112, 117, 202, 209, 232, dial. čout, čôť 236, 405
 • čutie, čití,čunie 209,236
 • čvat dial. v. ščváti
 • čьlъ (z čьt-lъ) stsl. v. čisti
 • čьną v. čęti
 • čьt-, čьtą 129 sl.; 4, 68, 93, 100; sr. čisti
 • d- m. jd- v. jíti
 • -d dial m. v impt. 40
 • d-ď v impt. 122; d-z, 301, 310
 • -da, dial. -ďa v part. -nt 83, 126
 • da-, dáti 130, 219, 408
 • da-, dá-, dieti 225, 226 sl.
 • 'da 3. sg. aor. m. uda 226
 • dać pol. 388
 • dad-, dada, dadie, dadiech 23, 32, 37, 57, 58, 115, 116, 130 sl., 225, 226, 405, 408 sl.; sr. dáti
 • dadāmi skr. 5, 10, 12, 23, 30
 • dadę part. v. dady
 • dadhāmi skr. 222
 • *dādhi impt. 37
 • Dady, -dadępart. 82
 • dach aor. 45, 51, 219, dách impf. 57, 130
 • daj, dej, dial. , impt. 58, 409
 • -ďaj m. -děj 223
 • dajati stsl. a sln., dają 225, 388
 • daje part. v. dáti
 • -dájeti k dojiti 347
 • dají, dajiech v. dáti
 • dajmi impt. v. dýmati
 • daju v. *dáti
 • dal part. v. dáti
 • dál, dáli, ďál, dieli v. dieti 1)
 • dáliti, d. sě 303, 306, 307
 • dalyju lit. 33
 • dám, damь v. dáti
 • dán, dánie v. dáti
 • Daničić 18, 83,99 (a zkratek Danič.)
 • -dářěti 336
 • daŕiti 336
 • dat, , daný 104, 219
 • *dáti (dajati), daju 388
 • dáti, dám, damь, dad-, part. daje, 3. pl. dají, dajiech atd., dán, dánie 5, 14, 15, 30, 32, 37, 42 sl., 51, 57, 58, 67,70, 71, 72, 73, 74, 76, 96, 97, 97, 102, 104, 105, 107, 115, 116, 130 sl., 219 sl., 408 sl.; dejí 3. pl. dial. 409; aby dadieše 65, 436
 • -dati praes. zu 367 sl.
 • dąti, dъmą 68, 115, 176, 177, 179, 181, 185; sr. dątъ a dъmenъ
 • datie, datý v. dat
 • datъ part. 102, 103, 184
 • datь stsl. subst. 67
 • dątьje psl. 185
 • dávati, -aju, -ám 7, 8, 322, 324, 325; impt. dávý 323
 • daz impt. 37, 409
 • dáž m. dajž 409
 • daždь stsl. impt. 37, 409
 • dbáti v. tbáti
 • impt. v. daj
 • , díc- part. v. dieti 2)
 • -de příp. kmenová, v. -do
 • -de. dial. -ďe, -ďo konc. km. praes. 121 sl.
 • dê- koř. 103, 222, 225, 228, 391, sr. dêti
 • -ďe-, -dze- dial. m. –de- v part. -nъ 127
 • děáł part. v. dělati
 • debsati, -šu 361
 • ded-, srov. dêti
 • děditi, *-zen, -ďen 310
 • dech, deše aor. v. dchnúti
 • děch aor. v. dieti 1) 2)
 • dechnúti v. dchnúti
 • dej impt. v. daj
 • děj impt. v. dieti 1) 2)
 • dêjati, -ją 391
 • děje (dicit) odch. 228
 • dějě, dějúc-, dějíc- part. v. dieti 1) 2)
 • ději, díti v. dieti 1) 2)
 • dejí 3. pl. dial. v. dáti
 • dějiech impf. v. dieti 1)2)
 • děju, dieti v. dieti 1) 2)
 • děl, diel, díl part. v. dieti 1) 2)
 • dělati, dělaju, -ám vzor 321 sl., 8, 32, 34, 51, 54, 57, 58 sl., 60, 69, 70, 85, 113 sl., 318,
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).