Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<436437438439440441442443444>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Seznam slovní, věcní a jmenný.

V seznamu tomto číslice znamenají stránky. Slova, slabiky a hlásky, o které jde a na které se ukazuje, tištěny jsou kursivou, věci a výklady antikvou. Slova záhlavní jsou někdy tvaru a znění novočeského, někdy staročeského, někdy obojího; znění staročeské volil jsem, když se věc týká zvláště jazyka starého, a mnohdy také jindy. Ostatně srovn. připomenutí podané k stejnému seznamu při díle I. str. 614.

J. G.

 • -a- samohl. mírnící v part. -lъ 95
 • a- skr. augment 30
 • -a kmenotv. příp. 32, 69, 113, 116, 320, 385
 • a- kořenné 114,219, 374, 386
 • a ě,á-ie (přehlas.) 72,84, 260, 279, 291
 • -a, , -ⁱá, konc. 3. pl. za -ętь 25, 26 sl., 275, 303; též m. -ějú 28
 • -a, -ⁱa koncovka part. -nt 82, 83 sl., 85, 148; konc. téhož part. (absol.), kleslého v adverbium 89, 277, 308
 • -a- místo -ě- v III. tř. 1. vz. 113, 261
 • -á- měněno dial. v -a-, -o-, -u- (-om, -um) 36, 323; -á- místo -aj v impt. 323; -á- m. -ie-, -í- v III. tř. I. vz. 261
 • -á- z -aja- 386 sl.; – z -aje- 34, 322 sl. 332, 386; – z -oja- 96, 279, 291; – z -êja- 390 sl.; – z -ьja- 96, 393
 • dial. konc. 3. pl. za -ętь 26, 275, 303
 • á stněm. interj. 319
 • konc. psl. 1. os. sg. 5 sl., konc. 3. os. pl. 29
 • -ą- kořenné 177, 179, 181, 183, 184, 185
 • -aachъ typ impf. stsl. 58 sl.
 • abditus lat. 102
 • abharam skr. impf. 10, 11, 14
 • abōdham skr. impf. 10, 11, 14, 19, 29, 51
 • abōdhišam skr. aor. 50
 • absolutivní vazby part. 88 sl.
 • abudham skr. aor. 5, 10, 11, 14, 29, 42, 51
 • abych atd. v. bych, byste
 • -aci v dial. adv., též -ací omylem m. -úcí 280
 • adām skr. aor. 42, 44, 81
 • adanti skr. 3. pl. (z ēdenti) 23
 • adikšam (m. a-diś-s-am) skr. aor. 42, 52
 • adjektiva z part. -nt 89 sl.
 • adverbia z part. -nt 89, 280
 • -ách, -áše atd. typ impf. českého 57, 58 sl.
 • -achъ 1. sg. impf. z -jachъ (-ēsom) 54
 • aj-ej (přehl.) 221, 223, 386, 409, 419
 • -aj v impt. 36, 38; místo -ej, -ěj 221, 223, 333, 340, 342, 346
 • -aj atd. v impt. měněno v á, , -yj, oj 323 sl.
 • -aj´ 3. pl. v. –ajú
 • -aja dial. 3. pl. m. -ajú 28
 • -aje- staž. v -á- 34, 322 sl., 332, 386
 • -ajú, -ají, -aj´ konc. 3. pl. 24, 28, 323, 387
 • άχμωυ 83
 • aktivum 2, 4, 420
 • -al m. -l̥ part. 96
 • -al m. -el, -ěl part. 76 sl., 97, 260 sl., 265
 • -al, -ěli part. 182 sl., 260, 278, 331, 335
 • -ál m. -al a -ěl part. 97, 325, 335, 376, 380, 403
 • albēre, -eo lat. 69
 • alipam skr. aor. 42, 51
 • alъkati, -čą stsl. 118,366
 • -ám v 1. sg., dial. -am, -om, -um 36, 110, 323
 • -án, -áni atd. part. 105
 • -án, -en part. 279
 • -án pl. -ěni part. 260, 278 sl., 331, 335
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).