Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<441442443444445446447448449>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • cvisti stsl. 4, 68, 115, cvisъ aor. z cvьt- 48
 • cvьtą v. cvisti
 • cvьtenije stsl. 103
 • czyniø stpol. part. 83
 • m. , -ti v dial. inf. 71 sl.
 • -će, -ćo v 2. pl. za -te, dial. -te 22, 121
 • ćoć dial. v. tieti
 • m. , -ti v dial. inf. 71 sl., 126
 • -ča m. -ka v dial. part. -nt 164
 • čabrati se, -řu 356
 • čagotati, -cu 372 sl.
 • -čach, -čěch aor. v. čieti
 • čajati, čaja 118
 • čakati v. čekati
 • čakrvas- skr. part. 100
 • čal, čál part. v. tčieti
 • -čal, -čěl, -čel, dial. -čáł, -čła part. 182, 185, sr. -čieti
 • čamtati se, -cu 373
 • čaptati se, -cu 373
 • čarovati, čarúvám 336
 • čas grammatický 1 sl., č. přítomný, budoucí, minulý, předminulý 1
 • časování 1, 2, 111; jak se dělí 2
 • častovati, -úvám 336
 • -čat, -čět, -čet, dial. -čít part. 184, 185, sr. -čieti
 • -čati, -čnu 180 sl.
 • -čav, -čev, -čev part. 183, 185, sr. -čieti
 • čč-, ččť- v. čstíti
 • -če v 2. pl. za -te, dial. -ťe 22, 121
 • -čě-, -če- psáno ve Št. uč. -cze- 87
 • čehlati 358
 • -čěch aor. v. –čieti
 • čejte imp., čísti 129
 • čekati, čak- 86, 322, 324, 325, 433; dial. čekau 94
 • -čel, -čěl, -čal part. 182, 185
 • Čelakovský Fr. 45, 70, 71, 364, 413, 414 (a zkratek Čel.)
 • -čem, -čemši, -čemše m. -čen atd. part. 185
 • čen- koř. 49, 185
 • -čen, -čenši, -čenše part. 183, 185
 • čern- v. črn-
 • Černý K. I. 429
 • čerp-, čerpati 100, 154 sl., 197 sl., 353
 • čęsъ aor. z čen-(čьn-) 49
 • česati, -šu 349, 361
 • -česnúti 244
 • čet-, čьt- 100, 129 sl.
 • čet-, čět-, čat- part. 184, 185
 • čeť, -te impt. čísti 129
 • čelen, četev v. čísti
 • četeni v. čtenie
 • čęti, čьną 49, 185
 • -čětie, -četí subst. verb. 184, 185
 • četl, čtli atp. 130
 • četu, part. četv v. čísti
 • -četý m. -čatý 184
 • -čev, -čěv, -čav part. 183, 185
 • -čí m. -kú, -kou v 3. pl. 161
 • čícu v. čítati
 • -čie- ve St. uč. psáno vždy czye- 87
 • -čieti, -číti, -čnouti, -čnu 185, 63, 77, 180 sl., 182, 185, 191 ; impf. -čniech, novotv. -čích 57, 185, aor -čěch, -čach 176 sl., 185 ; srov. čęsъ, -čati, -čoć
 • čiji v. čúti
 • -činąti stsl. 245
 • činějúcí 91
 • -činěti 336
 • činiti, -ňu, -ni,-ním 8, 71, 80, 87, 101, 110, 300, 302, 304, 307, 308, 336, čiňen 309 ; 433, 434
 • činný v participium, příčestí, rod
 • činōmi skr. 244
 • činúcí 88, 90, 91
 • čiňujúcí 91
 • -činúti, -čnouti, -činu a -čnu 245
 • číslo grammatické 1 ; sr. duál, plurál, singulár
 • čisti, čьtą, čьlъ stsl. 4, 68, 93, 115; srov. čisъ
 • čísti, čtu, dial. čitu 129 sl., 4, 68, 74, 75, 103, 122, 123; četev, četv 101, 102, 127; čtyl, čtyn 95, 127 ; dial. čnúť, čnu 130
 • čistiti, čiščen, -šťen 312; impt. 305, dial. čišť 41, 306
 • čisъ stsl. aor. z čьt- 48
 • číš v. čúš
 • čiščen, -šťen, impt. čišť v. čistiti
 • čit- z keit- 129
 • čit-, čít- aor. v. čísti
 • čita, čta part. v. čísti
 • čítanie, -ání 109
 • čítati, dial. čícu, čitum 373; inf. čtát 130
 • čití v. čutie
 • číti, čiji v. čúti
 • -číti, -čnu v. -čieti
 • čitu dial. v. čísti
 • -čítý, -čitý dial. (-čatý) 105
 • -čl n. , fem. čla m. -čal part. 182, 185
 • čněti, čnieti, čníti 73, 74
 • čnúť, čnu dial. v. čísti
 • -čnúti, -čnouti, -čnu v. -čieti a –činúti
 • čoć dial. 181, sr. -čieti
 • čôť dial. v. čúti
 • -čou m. -kou v dial. konc. 3. pl. 160 sl.
 • čouti v. čúti
 • čpěnie v. ščpěnie
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).