Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<435436437438439440441442443>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přitovařišta. - 66 ř. 16 m. ęěaoy m. b. ęě-oь) a v ř. 4 zdola custodit. - 69 ř. 8 zdola m. b. sadjati. - 70 ř. 16 m. b. adverbiálně. - 71 ř. 10 má býti atd. m. ad. a v ř. 17 m. b. velmi m. čelmi. - Str. 72 ř. 17 m. 113 má býti 123; v ř. 22 m. b. slušěti; v ř 6 zdola m. b. t. 12ᵃ (místo: r. 12ᵃ). - 76 ř. 8 m. b. kursivou nedbati; ř. 24 m. DartD. m. b. .BartD. - 77 ř. 17 m. o pobděti m. b. a pobděti. - 79 ř. 7 m. b. zejména; ř. 9 zdola místo: jednak v klu-tu- m. b. jednak klu-tu-.. - 80 ř. 16 m. b. EvZimn. - 83 ř. 6 zdola m. b. meťa; ř. 6 zdola m. b. seda, choda. - 85 ř. 18 zdola m. půjeza m. b. pŭjeza; ř. 12 zdola m. těšě m. b. tešě. - 93 ř. 7 zdola za slovem »part« m. středníku m. b. tečka. - 101 ř. 24 m. tvarn m. b. tvaru; ř. 4 zdola m. vztahw m. b. (podle Hist. Ml. I. str. 434) ztahw. - 103 ř. 25 m. jemného m. b. jmenného. - 104 ř. 14 m. b. duplikáty. - 107 ř. 14 m. z pravidla m. b. zpravidla. - 115 ř. 13 zdola m. sędą- m. b. sędą. - 117 ř. 4 zdola m. bъrati m. b. bьrati. - 127 ř. 7 zdola m. b. opětným. - 128 ř. 16 m. búcť m. b. bůcť. - 165 ř. 3 zdola m. Fl. Kni. m. b. Fl. Kn. - 169 ř. 12 zdola m. b. dorzecze. - 170 ř. 9 m. b. Pam. 3, 131. - 177 ř. 8 m. b. staršího. - 184 ř. 11 zdola: doklad z Greg. (ote vzneseňá atd.) budiž přenesen na str. 185 ř. 1 před sl. »dutie flatus«. - 190 ř. 16 m. mav pl. měvši m. b. mav pl. měvše. - 191 ř. 4 m. pav m. b. pav. - 200 ř. 9 m. b. vzniklo. - 212 ř. 2 zdola m. b. bijenъ. - 240 ř. 11 m. o tvaru s -t m. b. o tvaru s -t. - 245 ř. 4 zdola místo t. Moys. 10 m. b. ŽKlem. Moys. 10. - 254 ř. 4 m. svędąti m. b. -svędati. - 263 ř. 18 m. b. Rovněž. - 270 ř. 21 m. křičiece m. b. k řěce. - 280 ř. 24 za sl. běžěti m. b. dvoutečka m. středníku. - 281 ř. 13 m. drežěti m. b. dřežěti. - 282 ř. 7 m. b. hled a tamt. ř. 10 m. b. hlehleď a heď (m. d'. - 286 ř. 15 zdola m. ležali m. b. ležati. - 288 ř. 8 m. EvVíd 10, 15 má býti EvVíd. 20, 15. - 309 ř. 22 m. b. na nebe wſtupyenye - 311 ř. 14 m. b. ježden; tamt. ř. 28 doklad z HavlEp. 19 měl býti o 2 řádky výše před dokladem z Greg.; tamt. ř. 13 zdola doklad slovesa platiti měl býti spojen s dokladem v ř. 5 zdola. - 314 ř. 2 zdola m. b. zgromazene (neb zgromaze[n]e). - 315 ř. 1 m. b. hromaždu a ř. 2 zdola xiI. - 322 ř. 6 m. zdwihage m. b. wzdwihage. - 339 ř. 18 m. b. krstíti. - 340 ř. 3 zdola vynech slova: Srov. také mzieti zde doleji. - 347 ř. 19 m. b. poičei. - 357 ř. 14 m. b. mumle. - 369 ř. 11 místo: t. 112ᵃ m. b. Štít. uč. 112ᵃ. - 372 ř. 8 m. b. trestati. - 390 ř. 4 m. ssámízu m. b. ssá mízu. - 407 ř. 15 m. slsl. m. b. stsl. - 408 ř. 11 zdola m. davě m. b. davê. - 409 ř. 19 m. dádí m. b. dadí. - 425 ř. 9 m. b. vyjádřeno. - Čárky na konci řádků nevyšly zejména na str. 52, 54, 60, 62, 70 a 107; kromě toho při tisku uraženy háčky na Š na str. 72 ř. 8 zdola, 201 ř. 11 zdola, 276 ř. 22, 290 ř. 8 zdola, 406 ř. 13 (vesměs Štít.), 242 ř. 17 (Šafařík), a háčky na Ž na str. 332 ř. 26 (ŽKlem.) a 335 ř. 9. zdola (ŽGloss.).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).